Grafen viser udviklingen i den nuværende Holbæk Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 havde den nuværende Holbæk Kommune 15.432 indbyggere, heraf 1.159 i købstaden Holbæk. I 1850 var befolkningstallet i kommunen steget til 26.528, heraf 2.638 i Holbæk. Kommunen havde befolkningsvækst som landet som helhed indtil ca. 1860. Herefter fulgte en periode med lavere vækst indtil ca. 1960 pga. fraflytning fra kommunens 31 landsogne; en fraflytning, der især var markant under 1920’ernes og 1930’ernes landbrugskrise, hvor kommunen havde et faldende befolkningstal. Lavvækstperioden blev afløst af en vækstperiode fra ca. 1960 til 2010. Holbæk har i hele perioden haft befolkningsvækst. I mange af kommunens landsogne toppede befolkningstallet først omkring 2010. I 2020 havde kommunen 71.541 indbyggere, heraf 28.833 i Holbæk.

Videre læsning

Læs mere om historie i Holbæk Kommune

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling