Grafen viser udviklingen i den nuværende Hvidovre Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 var der 1.029 indbyggere i kommunens ene landsogn. Dette tal var i 1850 steget til 1.847 indbyggere. Bruddet i kommunens befolkningskurve efter 1890 skyldes, at en del af Hvidovre Sogn blev indlemmet i Københavns Kommune i 1901. I perioden fra ca. 1920 til ca. 1970 havde kommunen et kraftigt stigende befolkningstal pga. tilflytning til de nye boligområder. Efter vækstperioden har kommunen haft et relativt stabilt befolkningstal, dog med en mindre stigning efter 2010. I 2018 var der 53.282 indbyggere i Hvidovre Kommune.

Videre læsning

Læs mere om historie i Hvidovre Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling