Grafen viser udviklingen i den nuværende Køge Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 havde den nuværende Køge Kommune 7.722 indbyggere, heraf 1.366 i Køge. I 1850 var befolkningstallet i kommunen steget til 12.011, heraf 2.436 i Køge. Kommunen havde en lidt lavere befolkningsvækst end landets indtil ca. 1960. Herefter fik kommunen en markant vækstperiode indtil ca. 1985 pga. tilflytning til nybyggede parcelhus- og boligområder. Væksten i kommunen er fortsat til i dag. Køge havde kraftig vækst fra ca. 1950 til ca. 1980 pga. tilflytning, herefter fik den et mere stabilt befolkningstal. De fleste sogne i kommunen har haft en befolkningsudvikling, der ligner kommunens. I 2021 havde kommunen 61.475 indbyggere, heraf 38.155 i Køge og 4.699 i Borup.

Videre læsning

Læs mere om historie i Køge Kommune

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling