Grafen viser udviklingen i den nuværende Kalundborg Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 havde den nuværende Kalundborg Kommune 15.396 indbyggere, heraf 1.375 i Kalundborg. I 1850 var befolkningstallet i kommunen steget til 27.836, heraf 2.490 i Kalundborg. Kommunen havde en befolkningsvækst under landsgennemsnittet frem til ca. 1955 pga. fraflytning fra landbrugsområderne. Under landbrugskrisen i 1920’erne og 1930’erne fik kommunen endog et faldende befolkningstal. Kommunen fik befolkningsvækst som landet som helhed fra ca. 1955, i 1960’erne forstærket af udbygningen af den kemiske industriklynge med bl.a. olieraffinaderi og Novo Nordisk. Befolkningstallet toppede i 2010 med 49.265 indbyggere. Mange af kommunens landsogne havde vækst frem til ca. 2010, mens befolkningstallet for andre sogne allerede toppede før år 1900. I 2020 havde kommunen 48.436 indbyggere, heraf 16.295 i Kalundborg.

Videre læsning

Læs mere om historie i Kalundborg Kommune

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling