Grafen viser udviklingen i den nuværende Kerteminde Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 var der 6.025 indbyggere i den nuværende Kerteminde Kommune, heraf 711 i Kerteminde. I 1850 var befolkningstallet i kommunen steget til 11.005, heraf 1.833 i Kerteminde. Kommunen havde i hele perioden indtil ca. 1955 en lavere befolkningsvækst end landet som helhed pga. afvandring fra landbruget. Fra ca. 1955 til ca. 1980 fik kommunen en markant vækstperiode i forbindelse med etableringen af Lindøværftet i 1959 og opbygningen af værftsbyen Munkebo. Kerteminde havde kun beskeden vækst indtil etableringen af Lindøværftet. Efter en svagt dalende tendens i første halvdel af 1980’erne steg befolkningstallet igen og kulminerede i 2016 med 23.880 indbyggere. I nogle af kommunens landsogne toppede befolkningstallet tidligt omkring år 1900, mens andre stadig har vækst som forstadsbebyggelser til Odense. I 2020 havde kommunen 23.812 indbyggere, heraf 5.987 i Kerteminde og 5.538 i Munkebo.

Videre læsning

Læs mere om historie i Kerteminde Kommune

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling