Grafen viser udviklingen i den nuværende Lyngby-Taarbæk Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 1.763 indbyggere i det daværende landsogn Kongens Lyngby, og i 1850 var befolkningstallet steget til 3.623 indbyggere. Fra omkring 1890 havde Lyngby Sognekommune en befolkningsvækst over landsgennemsnittet pga. tilflytning til nye villaområder i bl.a. Kongens Lyngby, Sorgenfri og Taarbæk. Fra 1890 til 1930 steg befolkningstallet i de sogne, der i dag udgør Lyngby-Taarbæk Kommune, fra 5.416 til 15.312 indbyggere. Fra omkring 1930 til 1960 steg befolkningstallet yderligere, særligt pga. tilflytning til villaområderne. I 1965 toppede tallet med 65.015 indbyggere. Herefter oplevede kommunen et markant befolkningsfald, hvilket var en udvikling, der først blev vendt omkring 1990. Herefter var der igen en konstant stigning i befolkningstallet frem til 2018, hvor der var 55.472 indbyggere i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Videre læsning

Læs mere om historie i Lyngby-Taarbæk Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling