Grafen viser udviklingen i den nuværende Middelfart Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 var der 9.665 indbyggere i den nuværende Middelfart Kommune, heraf 651 i Middelfart. I 1850 var befolkningstallet i kommunen steget til 16.280, heraf 1.633 i Middelfart. Kommunens befolkningstal steg indtil 1985 mindre end landet som helhed pga. afvandring fra landbruget. Middelfartområdet har haft vækst indtil i dag, men fik et mindre fald i befolkningstallet pga. ophøret af færgefarten over Lillebælt ved Strib og indvielsen af den første Lillebæltsbro i 1935. Kommunen havde en mindre vækstperiode fra 1990 til 2010. I kommunens landsogne toppede befolkningstallet for de fleste sogne før 1945. I 2020 havde kommunen 38.853 indbyggere, heraf 15.922 i Middelfart.

Videre læsning

Læs mere om historie i Middelfart Kommune

Læs mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling