Grafen viser udviklingen i den nuværende Næstved Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 havde den nuværende Næstved Kommune 18.902 indbyggere, heraf 1.501 i Næstved. I 1850 var befolkningstallet i kommunen steget til 31.789, heraf 2.735 i Næstved. Kommunen havde vækst over landsgennemsnittet indtil ca. 1860; herefter fulgte en lang periode med lavere vækst pga. fraflytning fra kommunens mange landsogne, hvor fraflytningen var særlig kraftig i 1930’erne. I en periode fra ca. 1960 til 1980 fik kommunen en markant vækst pga. udviklingen i Næstved. Herefter voksede kommunens befolkning kun beskedent. Befolkningsudviklingen i handels-, havne- og industribyen Næstved var især påvirket af udviklingen for Maglemølle papirfabrikker (nedlagt hhv. 1971 og 1992) og Holmegaard Glasværk (lukket 2008). I mange af kommunens 38 landsogne toppede befolkningstallet allerede før år 1900. I 2021 havde kommunen 83.181 indbyggere, heraf 43.890 i Næstved.

Videre læsning

Læs mere om historie i Næstved Kommune

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling