Grafen viser udviklingen i den nuværende Nordfyns Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 var der 12.390 indbyggere i den nuværende Nordfyns Kommune, heraf 552 i Bogense. I 1850 var befolkningstallet i kommunen steget til 19.502, heraf 1.497 i Bogense. Kommunen har op til i dag haft lavere befolkningsvækst end landet som helhed pga. afvandring fra landbruget. Bogense har kun haft beskeden vækst pga. sin beliggenhed i forhold til hovedfærdselsårerne over Fyn. Væksten har derimod fundet sted tættere på Odense i Otterup og Søndersø, der fortsat har vækst. I mange landsogne toppede befolkningstallet i 1930’erne eller tidligere. I 2020 havde kommunen 29.665 indbyggere, heraf 5.229 i Otterup, 3.990 i Bogense og 3.273 i Søndersø.

Videre læsning

Læs mere om historie i Nordfyns Kommune

Læs videre om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling