Grafen viser udviklingen i den nuværende Nyborg Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 var der 9.303 indbyggere i den nuværende Nyborg Kommune, heraf 1.672 i Nyborg. I 1850 var befolkningstallet i kommunen steget til 14.721, heraf 3.059 i Nyborg. Kommunen har i hele perioden til i dag haft en befolkningsvækst lavere end landsgennemsnittet, og den havde to perioder med tydeligt befolkningsfald, der begge skyldes fald i Nyborgs befolkning. Første periode var i 1930’erne pga. overgangen fra dampskibe til motorskibe på Storebæltsoverfarten, og den anden var i 1980’erne pga. afviklingen af færgefarten. I kommunens landsogne toppede befolkningstallet før 1930, mens byerne Ullerslev, Vindinge og Ørbæk stadig havde vækst. I 2020 havde kommunen 32.009 indbyggere, heraf 17.268 i Nyborg.

Videre læsning

Læs mere om historie i Nyborg Kommune

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling