Grafen viser udviklingen i den nuværende Odense Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 var der 14.447 i den nuværende Odense Kommune, heraf 5.363 i Odense. I 1850 var befolkningstallet i kommunen steget til 25.713, heraf 11.122 i Odense. Kommunen har i hele perioden til i dag haft en højere befolkningsvækst end landsgennemsnittet, og den fik en særlig høj vækst fra ca. 1890 til ca. 1970 pga. industrialisering, herunder etableringen af større industrivirksomheder som Thomas B. Thriges Fabrikker fra 1894 og Odense Staalskibsværft fra 1918. Efter ca. 1970 fik kommunen og byen en lavere vækst pga. udflytningen af værftet til Lindø og vækst i oplandsbyerne. I nogle af kommunens sogne toppede befolkningstallet omkring 1980, mens en anden gruppe sogne i kommunen stadig har vækst. I 2020 havde kommunen 204.895 indbyggere, heraf 180.302 i Odense.

Videre læsning

Læs mere om historie i Odense Kommune

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling