Grafen viser udviklingen i den nuværende Odsherred Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 havde den nuværende Odsherred Kommune 7.698 indbyggere, heraf 532 i Nykøbing S. I 1850 var befolkningstallet i kommunen steget til 13.423, heraf 1.282 i Nykøbing S. Kommunen havde befolkningsvækst som landet som helhed indtil ca. 1930. Herefter fulgte en lavvækstperiode til ca. 1965 pga. fraflytning fra landsognene. Fra ca. 1965 blev kommunens mange sommerhusområder udbygget, og færgefarten Odden-Ebeltoft/Aarhus påbegyndt. Nykøbing S har generelt haft vækst, især fra 1901 til 1930 pga. jernbane (1899) og opbygning af sommerhusområderne. I mange landsogne toppede befolkningstallet først sent, omkring 2010, pga. fortsat vækst i sommerhusområderne. I 2020 havde kommunen 32.957 indbyggere, heraf 5.095 i Nykøbing S.

Videre læsning

Læs mere om historie i Odsherred Kommune

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling