Grafen viser udviklingen i den nuværende Ringkøbing-Skjern Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 10.660 indbyggere i den nuværende Ringkøbing-Skjern Kommune, heraf 508 indbyggere i Ringkøbing. I 1850 var tallet steget til 19.175 indbyggere i kommunen og 1.274 i Ringkøbing. Kommunen har haft et stigende befolkningstal på linje med landet som helhed indtil omkring 2010, herefter et mindre fald. Ringkøbing oplevede især befolkningsvækst fra ca. 1870 til ca. 1901, mens Skjern har haft en fortsat befolkningsvækst fra ca. 1880 til 2017. I fiskeribyen Hvide Sande toppede befolkningstallet i 1985. I hovedparten af kommunens mange landsogne toppede befolkningstallet først efter 1945. I 2019 havde kommunen 56.930 indbyggere, heraf 9.958 i Ringkøbing og 7.823 i Skjern.

Videre læsning

Læs mere om historie i Ringkøbing-Skjern Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling