Grafen viser udviklingen i den nuværende Roskilde Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved den første folketælling i 1787 havde den nuværende Roskilde Kommune 8.183 indbyggere, heraf 1.871 i Roskilde. I 1850 var befolkningstallet i kommunen steget til 14.298, heraf 3.805 i Roskilde. Kommunens befolkningsvækst svarede til det øvrige land indtil ca. 1940, hvorefter den fik en markant vækstperiode indtil ca. 1980 pga. tilflytning til nye boligområder i fx Jyllinge, etableringen af nye industriområder samt oprettelsen af Risø i 1958 og RUC i 1972. Såvel Roskilde som mange af kommunens landsogne har fortsat befolkningsvækst. I 2021 havde kommunen 88.889 indbyggere, heraf 51.793 i Roskilde og 10.287 i Jyllinge.

Videre læsning

Læs mere om historie i Roskilde Kommune

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling