Grafen viser udviklingen i den nuværende Sønderborg Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse). I grafen er udelukkende medtaget tal fra Kongeriget Danmark, hvorfor det samlede befolkningstal for det nuværende kommuneområde først er medtaget fra folketællingen i 1921.
.

Ved folketællingen i 1921 var der 41.086 indbyggere i den nuværende Sønderborg Kommune, heraf 8.533 i Sønderborg. Kommunen havde vækst som landet som helhed indtil ca. 1950. Herefter fik den en markant vækstperiode i forbindelse med virksomheden Danfoss’ etablering og udbygning. Efter 1975 har kommunens befolkningstal været relativt stabilt. Det toppede i 2005 med 76.459 indbyggere og har i de seneste år været svagt faldende. I kommunens mange landsogne toppede befolkningstallet først relativt sent, omkring 1980, da mange fra landbruget fandt arbejde hos Danfoss frem for at flytte væk. I 2020 havde kommunen 74.220 indbyggere, heraf 27.841 i Sønderborg.

Videre læsning

Læs mere om historie i Sønderborg Kommune

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling