Grafen viser udviklingen i den nuværende Samsø Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 3.693 indbyggere i den nuværende Samsø Kommune, der da bestod af fem landsogne. I 1850 var befolkningstallet steget til 5.711 indbyggere. Kommunen havde en befolkningsvækst som landet som helhed indtil ca. 1850, hvorefter væksten har været under landsgennemsnittet. Øens befolkningstal toppede i 1911 med 7.497 indbyggere; herefter har befolkningsvæksten været negativ pga. fraflytning, specielt i perioden ca. 1945‑70. I de fem landsogne toppede befolkningstallet for tre af sognenes vedkommende i 1911, mens tallet for Tranebjerg Sogn først toppede i 1930. I 2019 var der 3.684 indbyggere i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om historie i Samsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkningsudvikling