Grafen viser udviklingen i den nuværende Silkeborg Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 8.739 indbyggere i den nuværende Silkeborg Kommune, der da bestod af 27 landsogne. I 1850 var befolkningstallet steget til 17.514 indbyggere. Kommunen har i hele perioden fra 1787 til 2019 haft en højere befolkningsvækst end landsgennemsnittet. En særlig høj vækst havde kommunen i de første årtier efter handelspladsen Silkeborgs oprettelse 1846 og jernbanen i 1871. I 1855 var der 1.204 indbyggere i Silkeborg, og efter at byen var blevet købstad i år 1900, nåede befolkningstallet ved folketællingen i 1901 op på 7.228 indbyggere. Flere af kommunens landsogne med mindre byer har oplevet vækst op til i dag, mens befolkningstallet for andre sogne toppede på forskellige tidspunkter i 1900-tallet. I 2019 havde kommunen 93.054 indbyggere, heraf 46.179 i Silkeborg.

Videre læsning

Læs mere om historie i Silkeborg Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling