Grafen viser udviklingen i den nuværende Skanderborg Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 8.842 indbyggere i den nuværende Skanderborg Kommune, der da bestod af 25 landsogne og Skanderborg med 573 indbyggere. I 1850 var befolkningstallet steget til 16.393 indbyggere, heraf 1.042 i Skanderborg. Kommunens vækst fulgte landets som helhed indtil ca. 1860, herefter fik kommunen en lang periode med lav vækst pga. fraflytning fra landsognene. Efter ca. 1955 har kommunen haft betydelig højere vækst end landet som helhed, specielt i perioden fra 1955 til 1980 pga. tilflytning til bl.a. mindre byer tættere på Aarhus. I 2019 havde kommunen 61.974 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om historie i Skanderborg Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling