Grafen viser udviklingen i den nuværende Sorø Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 havde den nuværende Sorø Kommune 7.168 indbyggere, heraf 509 i Sorø. I 1850 var befolkningstallet i kommunen steget til 14.218, heraf 901 i købstaden Sorø. Kommunen havde vækst som resten af landet indtil ca. 1860, hvorefter den fik betydelig lavere vækst pga. fraflytning fra landsognene. Kommunen fik en periode med et svagt faldende befolkningstal fra 1945 til 1960, hvorefter befolkningstallet igen steg svagt. Det svagt stigende befolkningstal i skole- og administrationsbyen Sorø toppede i 1970 med 8.683 indbyggere. I kommunens landsogne toppede befolkningstallet for mange sogne før 1930. I 2021 havde kommunen 29.993 indbyggere, heraf 8.035 i Sorø.

Videre læsning

Læs mere om historie i Sorø Kommune

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling