Grafen viser udviklingen i den nuværende Svendborg Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 var der 14.538 indbyggere i den nuværende Svendborg Kommune, heraf 2.025 i Svendborg. I 1850 var befolkningstallet i kommunen steget til 25.995, heraf 4.556 i Svendborg. Kommunen har haft en lavere vækst end landet som helhed til i dag, dog afbrudt af en kort vækstperiode fra ca. 1970 til 1995.

Kommunens befolkningstal toppede i 2010 med 58.998 indbyggere. Svendborg havde vækst indtil 1990’erne, hvor byens vækst blev påvirket af nedlæggelsen af Svendborg Værft og de tilknyttede virksomheder. I mange sogne toppede befolkningstallet sent, omkring 2010. I 2020 havde kommunen 58.296 indbyggere, heraf 27.068 i Svendborg.

Videre læsning

Læs mere om historie i Svendborg Kommune

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Se alle artikler om Befolkningsudvikling