Grafen viser udviklingen i den nuværende Tønder Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse). I grafen er medtaget tal udelukkende fra Kongeriget Danmark, hvorfor det samlede befolkningstal for det nuværende kommuneområde først er medtaget fra folketællingen i 1921.
.

Ved folketællingen i 1921 var der 33.125 indbyggere i den nuværende Tønder Kommune, heraf 5.289 i Tønder. Kommunens befolkningstal steg efter 1920 svagere end i landet som helhed, bl.a. fordi Tønder ved Genforeningen mistede hele sit sydlige opland. Befolkningstallet toppede i 1985 med 42.775 indbyggere, og herefter var det i en kortere periode stabilt for omkring år 2000 at være faldende. I kommunens mange landsogne toppede befolkningstallet på forskellige tidspunkter mellem 1921 og 1970. I 2020 havde kommunen 37.366 indbyggere, heraf 7.581 i Tønder.

Videre læsning

Læs mere om historie i Tønder Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Befolkningsudvikling