Grafen viser udviklingen i den nuværende Vallensbæk Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 241 indbyggere i den nuværende Vallensbæk Kommune, der da bestod af et enkelt landsogn. I 1850 var dette tal steget til 412 indbyggere. Indtil omkring 1950 var befolkningstallet stabilt, men dog i perioder indtil 1911 svagt faldende pga. fraflytning fra landbrugsområder. Fra 1945 skete der en kraftig stigning i befolkningstallet, især fra 1960 til 1980, hvor tallet steg fra 1.834 til 12.302 indbyggere pga. tilflytning til nye villaområder. Efter en periode med stagnerende befolkningstal steg befolkningstallet fra 1999 til 2004, og efter et svagt fald igen fra 2008 var det i 2018 nået op på 16.280 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om historie i Vallensbæk Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling