Grafen viser udviklingen i den nuværende Varde Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved folketællingen i 1787 var der 10.598 indbyggere i den nuværende Varde Kommune, heraf 811 i Varde. I 1850 var befolkningstallet i kommunen steget til 16.604 indbyggere, heraf 1.774 i Varde. Befolkningsvæksten har i perioden fra ca. år 1800 til ca. 1976 ligget under landets pga. fraflytning, og i perioden fra 1955 til ca. 1970 fik kommunen et mindre fald i befolkningstallet. Det skyldtes dels den almindelige fraflytning fra landbrugsområderne, dels udvidelsen af Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, der især i årene 1967‑70 betød ekspropriationer af landsbyer og gårde. Købstaden Varde har i det meste af perioden haft befolkningsvækst.

I kommunens landsogne toppede befolkningstallet for mange sogne i 1950’erne, mens andre stadig havde vækst ind i 2000-tallet. I 2019 havde kommunen 50.129 indbyggere, heraf 13.989 i Varde.

Videre læsning

Læs mere om historie i Varde Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Befolkningsudvikling