Grafen viser udviklingen i den nuværende Vejen Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse). Før 1920 var de otte sogne Lintrup, Rødding, Skrave, Sønder Hygum, Øster Lindet, Jels og Skodborg en del af hertugdømmet Slesvig, og de er derfor først medregnet i kommunens befolkningstal efter 1920.
.

Ved folketællingen i 1787 var der 4.146 indbyggere i den nuværende Vejen Kommune, bortset fra otte sogne i Slesvig. I 1850 var tallet steget til 8.951. Kommunen havde fra 1787 til ca. 1920 en befolkningsvækst på linje med eller højere end landets som helhed; herefter var væksten lavere end landsgennemsnittet pga. afvandring fra landsognene. De tre største byer i kommunen, Vejen, Brørup og Holsted, voksede alle som stationsbyer i forbindelse med etableringen af den tværgående jernbane fra Lunderskov til Esbjerg i 1874. De har alle haft befolkningsvækst indtil omkring år 2000, hvorefter de stagnerede. I kommunens landsogne toppede befolkningstallet i perioden fra 1920 til 1955. I 2020 havde kommunen 42.742 indbyggere, heraf 9.853 i Vejen.

Videre læsning

Læs mere om historie i Vejen Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Befolkningsudvikling