Grafen viser udviklingen i den nuværende Viborg Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 15.580 indbyggere i den nuværende Viborg Kommune, heraf 2.221 i Viborg by. I 1850 var befolkningstallet steget til 23.991 i kommunen og 4.039 i Viborg. Kommunen har haft et stigende befolkningstal i hele perioden fra 1787 til 2018 med en vækst næsten som i landet som helhed. De to større stationsbyer i kommunen, Bjerringbro (jernbane i 1863) og Stoholm (jernbane i 1864), har haft befolkningsvækst op til i dag. I kommunens landsogne fortsatte befolkningsvæksten i mange tilfælde indtil midten af 1900-tallet, mens andre fortsat har vækst. I 2018 var der 96.883 indbyggere i kommunen, heraf 40.621 i Viborg.

Videre læsning

Læs mere om historie i Viborg Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling