Grafen viser udviklingen i Bornholms Regionskommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og i landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 havde kommunen 17.682 indbyggere. I 1850 var befolkningstallet steget til 27.564 indbyggere med en befolkningsvækst under landsgennemsnittet. Frem til 1960’erne havde øen en positiv befolkningsvækst, selv om der periodevis var særlig lav vækst pga. afvandring fra landbruget/fiskeriet og et faldende fødselstal. Øens befolkningstal toppede i 1965 med 48.620 indbyggere. Herefter faldt befolkningstallet gradvis pga. den fortsatte afvandring af unge uddannelsessøgende, et lavt fødselstal pga. få kvinder i de yngre aldersgrupper, en aldrende befolkning og en reduktion af Forsvarets aktiviteter på øen. Befolkningstallet på Bornholm var i 2018 på 39.632 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om historie i Bornholms Regionskommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling