Børn og personale fra Bethesdahjemmet på tur i Ris Skov omkring 1959.
.

Bethesda er en socialinstitution i Aarhus.

Ved oprettelsen i 1894 var hjemmet målrettet »førstegangsfaldne«, dvs. unge, ugifte gravide kvinder, som igennem hjemmet blev sluset ud i samfundet igen. Socialreformen i 1933 betød, at hjemmet kunne få status som børnehjem, nu med plads til 32 børn, og dermed fik adgang til statsstøtte frem for primært at være drevet af midler fra Indre Mission. Senere indgik hjemmet i Århus Amts familieinstitutioner og Jysk Børneforsorg.

I dag retter familieinstitutionen Bethesda sig ikke kun mod udsatte mødre, men også mod fædre, der har vanskeligt ved forældrerollen. Bethesdahjemmets udvikling er dermed et billede på de skiftende sociale forhold for udsatte børn og forældre og udviklingen af den moderne velfærdsstat.

Videre læsning

Læs mere om socialområdet og forsørgelse i Aarhus Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg