Odense Biblioteker og Borgerservice er folkebibliotek for Odense Kommune og centralbibliotek for Fyn (dog ikke Middelfart Kommune). En af Odenses ældste bibliotekssamlinger er Odense Katedralskoles Bibliotek, grundlagt i 1757. Odense fik først i 1911 sin første kommunalejede læsesal. Før dette fandtes bl.a. borgerskabets Fyens Stifts Læseforening (1838‑1952) for betalende medlemmer. I 1924 blev Odense Centralbibliotek oprettet, som bl.a. også skulle støtte sognebibliotekerne på Fyn, fx ved fra 1936 ugentligt at køre ud med bøger. I 1948 kom den første bogbus og fra 1951 filialer i forstadskvartererne. I 1953 fik Odense et børnebibliotek. I 1970 åbnede musikbiblioteket, som 1991‑2013 lå i den til formålet opførte bygning ved Brandts Klædefabrik. Med Kommunalreformen i 1970 indførtes flere nye bogbusser, hvorfra lånere i mindre byer uden filial kunne låne bøger. Det blev skåret ned til én bus i ca. 1991 og stoppede helt i 2007.

Som led i skabelsen af et nyt byområde og på baggrund af pladsmangel opførtes i 1976 et nyt hovedbibliotek ved Rosengårdcentret. I 1995 flyttedes biblioteket tilbage til en central beliggenhed i det nye Odense Banegård Center. I 2017 blev et ombygget hovedbibliotek i Odense Banegård Center indviet, som med tilføjede funktioner, herunder bl.a. borgerservice, mødesale og musikbibliotek, samledes til et kultur- og borgerhus, Borgernes Hus. I 2020 har Odense Biblioteker derudover syv filialer. Odense Universitetsbibliotek (siden universitetsfusionen i 1998 hovedafdeling under Syddansk Universitetsbibliotek) blev grundlagt i 1965 og rummer flere ældre forskningssamlinger.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Odense Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv