Hele barokanlægget Bidstrup er fredet, både hovedbygningen og øvrige bygninger i det enestående symmetriske anlæg. Besøgende møder først de røde staldbygninger, og gennem porten ses den hvidkalkede hovedbygning, der fik sit nuværende udseende omkring 1760 og er et enestående eksempel på jysk senbarok.
.
Voer Mølle malede fra 1500‑1600-tallet og frem til omkring 1920 herregården Bidstrups korn.
.

Herregården Bidstrups imponerende hovedbygning og avlsgård pryder landskabet omkring Lilleådalen 10 km vest for Hadsten. Bidstrup nævnes første gang i skriftlige kilder fra 1345. Herfra og til midten af 1700-tallet satte flere store adelsslægter præg på gården.

I 1749 efter at have overtaget godset kørte Gehrdt Hansen de Lichtenberg ind på gårdspladsen. Adelskabets lille »de« var af nyere dato, idet han var blevet adlet i 1739. Han var født Hansen og kom fra en velhavende købmandsfamilie i Horsens. Ved dygtighed steg han i graderne, tjente godt, købte jord og ejede på højden af sin karriere et godsimperium bestående af ikke mindre end 11 jyske herregårde og 20 kirker. I 1763 fik de Lichtenberg kongelig tilladelse til at oprette Bidstrup som stamhus for slægten. Både adling og oprettelsen af stamhuset sikrede familien en pæn position i enevældens samfundshierarki. En efterkommer, Hans Henrik de Lichtenberg, moderniserede landbruget og forestod fæsternes overgang til selvejere i 1852. I dag ejes Bidstrup af Geert Honnens de Lichtenberg, der er niende generation af slægten. Godset driver skov- og landbrug og tilbyder jagt og fiskeri samt mulighed for at afholde events i de historiske bygninger. Godset består af godt 1.100 ha.

Da Gehrdt Hansen de Lichtenberg overtog Bidstrup i 1749, var hovedbygningen et trefløjet, 50 år gammelt anlæg. Som på sine øvrige herregårde gik de Lichtenberg straks i gang med at modernisere. Grundstrukturen bevaredes, men bygningerne blev forsynet med svungne, profilerede barokgavle kronet af forgyldte morgenstjerner. Anlægget fik et lidt gammeldags, pynteligt udtryk med mindelser om sydtysk-østrigsk senbarok-arkitektur. Det, der især udmærker Bidstrup, er herregårdens samlede anlæg. Helheden er ikke alene af anseelige dimensioner, men fremtræder også symmetrisk og usædvanlig harmonisk. Foran hovedbygningens cour d’honneur ligger staldgården med herskabsstaldens velbevarede staldindretning fra 1780.

Hovedbygningens velbevarede og fornemme interiører rummer rigt dekorerede stuklofter, store fajanceovne fra en fabrik i Slesvig og pragtmøbler som fire store ens kommoder, antagelig udført af hofsnedker Mathias Ortmann i København. De Lichtenberg var ikke kun godssamler, men skaffede sig desuden et lille, eksklusivt kunstkammer med værdifulde rariteter, der fandt plads i et dertil indrettet rum.

Bidstrup er et af de bedst bevarede barokanlæg i landet med en skarp symmetriakse gennem borg-, stald- og ladegård, og bygmester Riemans unikke arbejde i stilen jysk barok er i særklasse i Danmark.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder