Thomas på bjerget fra 2016 er en af De seks glemte kæmper skabt af Thomas Dambo til kommunerne på Vestegnen. Kæmpen, der ligger på en bakke i Kongsholmparken, er opført i genbrugsmaterialer og udført af unge fra Glostrup Albertslund Produktionshøjskole og frivillige.

.
Vandkunsten foran Albertslund Rådhus består af ti betonskulpturer fra 1974, der er skabt af Poul Winther til søen. De cylindriske former danner en kontrast til bygningernes rektangler, samtidig med at de spejler sig i vandet.
.

Peter Lands Scenarie fra 2008 er et monument for hverdagen. Ved Albertslund Station møder man et badeværelse med en badende mand i et badekar, mens vandet løber fra bruseren ud over det hele. Alt er omhyggeligt støbt i bronze. Den badende mand er en afstøbning af kunstneren skrigende sin desperation ud. Værket rejser spørgsmålet om, hvad der er privat, og hvad der er offentligt, på en både humoristisk og dramatisk måde.

.

Egnen har været besøgt af malere siden slutningen af 1800-tallet. I ca. 1890 malede L.A. Ring Huse i Hersted. En anden maler, der var tiltrukket af egnens landsbyer, var landskabsmaler Peder Mønsted. I årene 1922‑24 malede han flere billeder fra Herstedøster, Herstedvester, Risby og Vridsløselille, bl.a. Gadekæret i Herstedvester i 1923.

I Albertslund er den bildende kunst tænkt ind som en del af den planlagte tæt-lave bys identitet fra begyndelsen af 1960’erne, hvor bl.a. billedhugger og lokalpolitiker Arne Juhl Jacobsen ville live den nye by op med kunstnerisk udsmykning. I 1969 besluttede kommunalbestyrelsen, at 1 % af byggeudgifterne ved kommunale byggerier skulle anvendes til indkøb af kunst, og der blev nedsat en komité med en faglig rådgiver tilknyttet. Samtidig blev det besluttet at afsætte 1 kr. pr. indbygger om året til kunstindkøb.

Udstillingssteder

Den nye by var tilflyttersted for kunstnere som Hans Voigt Steffensen og Billy Sjur Ohlsen. Siden rådhusets indvielse i 1971 har forhallen været brugt til kunstudstillinger. Rådhusets beliggenhed i centrum af byen, som en integreret del af midtbyens arkitektur, har afspejlet kommunens demokratiske tankegang: at kunst er for alle og skal kunne opleves gratis. Et eksempel på et demokratisk tænkt kunstinitiativ er udstillingen Borgernes Billeder, der siden 1985 har været en tilbagevendende begivenhed, senere kom udstillinger af Albertslund Billedskole til.

Kulturhuset Birkelundgaard huser Albertslund Kunstforening, der blev stiftet i 1990 af aktive kunstnere. Siden 2009 har foreningen Kulturhuset Birkelundgaard stået bag kunst- og kulturarrangementer i kulturhusets lade.

Dansk Billedhuggersamfund har siden 2006 arrangeret en skulpturudstilling i boligområdet Hyldespjældet. I forbindelse med Dansk Billedhuggersamfunds biennaleudstilling i Kongens Have i 2008 udvikledes idéen om at lave en form for skulpturbank for billedhuggere, der låner deres værker til Hyldespjældet. I 2012 blev biennalen international, og der blev udstillet ca. 50 skulpturer. Skulpturbank Hyldespjældet er nu blevet en fast kunstudstilling med skiftende skulpturer.

Kunst i det offentlige rum

En af de ældste skulpturer i det offentlige rum i Albertslund Kommune er en mindre figur af Henrik Starcke, Mandshoved fra 1967, der står ved Rådhussøen. Nord for søen er anlagt en mindre skulpturpark udført af billedhugger Arne Juhl Jacobsen. I kanalen står Poul Winthers vandkunst bestående af ti skulpturer fra 1974 i beton. Et andet kunstnerisk vartegn er Peter Lands værk Scenarie fra 2008, populært kendt som »Manden i badekarret«, hvor det private badeværelse er flyttet ud i det offentlige rum som kunst. I tunnelen under Albertslundvej kan man se Uffe Christoffersens store murmalerier af rovdyr og stålskulpturer af krokodiller og pantere fra 1989. Langs kanalen ses Willy Ørskovs jernskulptur fra 1977, som med sine amorfe former går i dialog med den kantede arkitektur på Albertslund Gymnasium. På en bismarcksstribet betonsøjle på Kanaltorvet står Gunnar Westmans vejrhane (u.å.), der også kan bruges som solur. Hanen er designet efter kommunevåbenet og bliver dermed et særligt vartegn for byen.

I Vestskoven har den lokale kunstner Mikael Hansen lavet flere kunstinstallationer gennem årene, bl.a. Reservat fra 2007, der indhegner et udvalgt område, så det forbliver uberørt af menneskehånd. På Hersted Høje står Ole Christensens Kultisk Alter fra 1984. På Bytorvet fik Franciska Clausen, sent i livet, mulighed for at skabe sin eneste udsmykning, en stiftmosaik i 1971. Nyere tiltag er en række lyskunstevents, LYSLYD, ledet af KIT (Københavns Internationale Teater), som fx Tamar Franks projekt Reflexions fra 2009. Lyskunst har siden været et element, der ofte benyttes ved kulturevents i byen.

Kunsthåndværk og design

I Albertslund opstod der kunsthåndværkermiljøer. En keramikerhistorie påkalder sig særlig interesse: Orla Jeppesen havde keramikerværksted i Herstedvester ca. 1949‑64, hvor han producerede unikaer samt lamper som Heiberg-bordlampen. Han blev i 1960’erne mentor for den daværende borgmesters afrikanske svigersøn, Alex Victorino Munis, der stod i lære hos ham. Munis åbnede eget keramikerværksted i Kanalens Kvarter i 1968 som en direkte forlængelse af Jeppesens produktion. Gadelampen Albertslund-lygte står på alle stier i Albertslund. Den blev i 1963 designet af Jens Møller-Jensen i samarbejde med producenten Louis Poulsen til Albertslund Syd.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Albertslund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst