I Østergade i Assens står Keld Moseholms bronzeskulptur opstillet i 1996, der er uden titel. Mandslingerne, som befolker kunstnerens skulpturer, repræsenterer et parallelunivers af arbejdsomme figurer. De er både komiske og sympatiske som hverdagens helte.
.
Tommerup Keramiske Værksted ApS danner rammerne om kunstnerisk produktion af keramik til monumentale udsmykninger. På billedet ses en vase af Peter Brandes fra 2020, som er klar til at få bygget en ovn op omkring til brændingen.
.
I landsbyen Lundager 2 km fra Assens ligger Galleri Sulegaarden, grundlagt i 1991, i en gård, som kan føres tilbage til 1554. Navnet er hentet fra den særlige konstruktion, hvor taget hviler på en række stolper (suler) placeret i midten af bygningen. På midterstolperne hviler den langsgående bjælke, åsen, hvorpå tagspærene hænger.
.

To forhold præger billedkunsten i Assens Kommune. Det ene er de mange herregårde, som fx ses på Jens Juels berømte portræt af købmand Niels Ryberg fra 1797 foran godset Frederiksgave (i dag: Hagenskov), Det Rybergske familiebillede. Det andet er miljøet omkring Tommerup Keramiske Værksted, hvis produktion af keramisk kunst i stort format er enestående med bl.a. værker af bysbarnet Peter Brandes.

Kunstinstitutioner

Det vigtigste udstillingssted i kommunen er Galleri Sulegaarden i Lundager. Her kan man se det helt særlige MIMA, som er et miniaturemuseum for miniaturekunst samlet af galleristen og billedkunstneren Carl Henning Aarsø. Siden sin akademitid i Berlin i 1970’erne har han haft kontakt med tyske kunstnere, og i 1991 etablerede han et gallerimiljø, hvor skiftende udstillinger viser såvel lokal som international kunst.

På spillestedet Tobaksgaarden i Assens vises skiftende større udstillinger. Derudover kan nævnes en række mindre gallerier: I 1974 købte maleren Arvid Arp Hansen Helnæs Gl. Præstegård, hvor han havde sit virke frem til 1995; siden har familien gjort præstegården til et kulturelt mødested med musik og kunst. I kulturhuset Industrien i Årup findes foreningen Galleriet, og i Helnæs Mejeri er Galleri Langager kommet til. Det lå før i en ejendom på Ryet, hvor den russiske kunstner Alexander Thieme virkede som billedskaber og -formidler til sin død i 2013. Ejendommen huser i dag Galleri Knadring Langager.

Kunstnere

Dankvart Dreyer voksede op i Assens i begyndelsen af 1800-tallet. Hans landskabsstudier i guldalderen inspirerede senere bl.a. J.Th. Lundbye og P.C. Skovgaards nationalromantiske landskabsmaleri i slutningen af 1800-tallet. I en ung alder bosatte Dreyer sig på en gård i Barløse. Herfra skildrede han i talrige studier egnens overdrev og strandenge, panoramiske udsigter, lyngbakker, skove og frodige åbrinker. Billederne stråler af Dreyers interesse for det nære, lyset og farverne samt den naturtro gengivelse af landskabet. Disse motiver værdsættes mere i nutiden, end de gjorde i hans samtid.

Blandt de kendte kunstnere fra Assens kan nævnes Dreyers samtidige, kunstnerparret J.A. Jerichau og Elisabeth Jerichau Baumann, som sammen grundlagde et kunstnerdynasti. Kunstneren Thorvald Niss, som fra 1887 var en del af kunstnerkolonien i Skagen, var ligeledes født i Assens. Det samme gælder Peter Brandes, der i 2004 skænkede tre glasmosaikker og et bronzekrucifiks til Gamtofte Kirke, hvor han blev døbt.

En noget overset maler er Lauritz Mikkelsen fra Saltofte: en udsøgt kolorist, der var optaget af detaljer som fx arbejdshestenes bevægelser, når han gengav årets gang i landbruget. Fra 1975 boede maleren og grafikeren Aksel Jensen i Lauritz Mikkelsens hus og cyklede ture ud i landskabet, hvor han fandt motiver til sine ekspressionistiske og naivistiske billeder. Anne Marie Egemose har i to store gobeliner vævet fortællingen Jordspor fra højene i Håre Bjerge (2013) og Kannehøj (2008). Værkerne kan ses på Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg. En stor del af kunstnerne i Assens Kommune er i dag organiseret i foreningen PABiAK (Professionelt Arbejdende Billedkunstnere i Assens Kommune).

Kunst i det offentlige rum

Assens Kunstråd støtter kunsten gennem kunstindkøb til offentlige bygninger og en årlig kunstdag, hvor en pris uddeles. Assens Kulturdage finder sted i september og arrangeres i samarbejde med Vor Frue Kirke og Tobaksgaarden. Kunstrådet understøtter også dels det årligt tilbagevendende arrangement Åbne Værksteder, dels projektet AiR-Assens (Artists in Residence), hvis formål er at trække kunstnere fra hele verden til Vestfyn, hvor de arbejder og formidler deres kunst. Projektet ledes af kunstneren Jørgen Svenstrup.

Assens Kommunes Kunstguide giver et overblik over kunsten i det offentlige rum. Den omfatter op imod 200 værker, hvoraf mange er skabt af lokale kunstnere som Erik Brandt, Jørgen Svenstrup, Kaj Nielsen, Merethe Bloch, Per Ahlmann, Lisbeth Eugenie Christensen, Ole Hempel og Erling Tingkær.

Blandt de ældre bronzeskulpturer i Assens er statuen på havnen Peter Willemoes af C.C. Peters, opstillet i 1902, og Svend Rathsachs Dreng med firben, skabt 1938-39, som står på torvet. De udgør to yderpunkter, hvad angår skulpturens placering i forhold til beskueren. Peter Willemoes, som i forvejen er højt hævet over folket på en sokkel, blev i 1972 ved anlæggelsen af industrihavnen yderligere sat på piedestal i en skibslignende installation med mast og rig. Omvendt er Dreng med firben blevet flyttet fra en mere ophøjet position i et springvand til en folkekær placering i børnehøjde omkranset af en bænk. Ved Rådhus Allé blev Jeppe Heins vandkunst Water Pavilion opstillet i 2012; værket inviterer beskueren til interaktion.

På græsset foran Vor Frue Kirke i Assens står Schneid’ger Kopfkarton IV fra 2015 af den tyske kunstner Winni Schaak. Den skarpt tilskårne, minimalistiske form i cortenstål spiller sammen med kirkens munkesten. Skulpturen er et resultat af et internationalt skulptursymposium, som blev afholdt på Assens Skibsværft i 2015. Andre værker fra symposiet er opstillet rundtomkring i kommunen, bl.a. Sigrid Lütkens Fugleplante fra 2006, som står ved Tobaksgaarden i Assens.

I Haarby finder man Gudrun Lauesen og Hugo Liisbergs Galoperende girafføl fra 1960, som spiller op mod Arne Jacobsens funktionalistiske arkitektur i Haarby Skole fra 1952. Bjørn Poulsens udfordrende værk Vejviseren fra 2007 står på Rådhuspladsen centralt i Vissenbjerg. Den er 5,5 m høj og af fajance med gul og rød glasur.

Kunsthåndværk og design

Peter Tybjerg fra Assens er blandt de fem keramikere, der i 1988 dannede gruppen Clay Today, hvis 25-års jubilæum blev fejret med en udstilling på CLAY Keramikmuseum Danmark i Middelfart i 2019. Gruppen har haft stor betydning for formidlingen af dansk keramisk kunst.

Nårup Savværk danner i dag ramme om arkitekten Oluf Lunds møbeldesign, virksomheden Tablemanners og LOPFURNITURE. I Haarby har møbelvirksomheden Montana holdt til siden 1982, hvor den blev grundlagt af Peter J. Lassen, som også er designer af Montanasystemet, som i dag sælges over hele verden

Videre læsning

Læs mere om kultur i Assens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst