Emil Jensens forenklede formsprog fortolkede det nordjyske landskab, fabriksbygninger og mennesker i et karakteristisk grøn-blåt billedunivers.

.

Brønderslev Kommunes centrale udstillingssted for kunst er Dronninglund Kunstcenter, der viser skiftende temaudstillinger. Derudover har herregården Voergård en samling af ældre italiensk, fransk, hollandsk og spansk kunst. Nævnes skal også påskeudstillingerne, der er en stadig voksende, nordjysk specialitet, som hvert år omfatter flere end 100 kunstudstillinger på både traditionelle og mere uvante udstillingssteder. På Brønderslev Gymnasium har en lokal arbejdsgruppe siden 1975 arrangeret kunstudstillinger i påskedagene, og et besøg på udstillingen er i dag en del af mange nordjyders påsketradition.

De kunstnere, der er tilknyttet kommunen, er bl.a. repræsentanter for 1900-tallets modernistiske kunst, herunder billedhuggeren Anton Laier og maleren Emil Jensen. Samtidskunsten repræsenteres af bl.a. konceptkunstneren Mogens Otto Nielsen og tegneren og grafikeren Gorm Spaabæk, som begge er medlemmer af Vrå-udstillingen.

Kommunens kunst i det offentlige rum tæller i dag omkring 40 skulpturer. Dertil kommer adskillige værker deponeret af Statens Kunstfond på Dronninglund Gymnasium, Brønderslev Gymnasium og HF og på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev, hvor der er deponeret store oliemalerier af Kaj Nyborg.

Kunstnere

I Øster Brønderslev Kirke findes der et romansk løverelief i granit. Kunstneren Gorm Spaabæk har fortolket relieffet i en række træsnit med 30 farvevariationer, hvoraf et ses her. Træsnittene blev udstillet på Vrå-udstillingen i 2011.

.

Anton Laier (1883-1969) flyttede til den nuværende Brønderslev Kommune i 1927 og var i årene 1927-37 præst i Hjallerup. Han vakte opsigt, da han sideløbende med præstegerningen udførte monumentale cementskulpturer og opstillede dem i sin have. I skulpturelle portrætter af bl.a. Adolf Hitler fra 1938 og Benito Mussolini fra 1939 udtrykte Laier sin politiske afstandtagen til højredrejningen i Europa. Størst røre skabte hans Krucifix af cement fra 1936, der skildrer Jesu død på korset med kras realisme, og hvor der indgår en Judasfigur, hvis hule mave fra tid til anden blev forsynet med rå svinetarme fra det lokale slagteri. I Laiers Hus i Hjallerup kan man i dag se en stor samling af hans cementskulpturer og malerier.

Maleren Emil Jensens (1905-73) foretrukne motiver var Brønderslevs industribygninger, viadukterne under jernbanen og Store Vildmoses flade landskab. Emil Jensen var selvlært som kunstner, og med afsæt i byens rum og landskabets linjer skabte han et konstruktivt fladebetonet maleri båret af blå og grønne farver. Hustruen Kamma Marie ses ofte som en stiliseret skikkelse i malerierne.

Mail art, kunstnerisk udformet korrespondance, er blot én af de eksperimenterende kunstformer, som Mogens Otto Nielsen (f. 1945) dyrker fra sit atelier i Ravnstrup. Under overskriften Atmosphere Controlled har han både lokalt i sin egen have og i internationale sammenhænge arbejdet med bl.a. land art, lys- og lydkunst og kunstnerisk intervention i naturen. Mogens Otto Nielsens mail art indgår i dag i The Mogens Otto Nielsen Mail Art Archive på Kunsten – Museum of Modern Art Aalborg, ligesom en række af hans værker indgår i samlingen på Statens Museum for Kunst.

Tegneren og grafikeren Gorm Spaabæk (f. 1954), der har boet i den nuværende Brønderslev Kommune siden 1987, bruger parafrasen som en gennemgående kunstnerisk praksis. I omkring 100 forskellige farvevariationer i træsnit har han fortolket det romanske løverelief i Øster Brønderslev Kirke, ligesom han har skabt granitrelieffer, glasmalerier og grafiske tryk med motiver hentet fra bl.a. kalkmalerierne i Dronninglund Kirke.

Kunst i det offentlige rum

Brønderslev Kommune har omkring 40 kunstværker i det offentlige rum, som er virkeliggjort gennem kommunale køb og fondsdonationer. Hovedparten er stenskulpturer udført af kunstnere fra Vendsyssel. Således møder man i byrummet i Brønderslev figurative stenskulpturer af Claus Ørntoft og Flemming Holm, men også værker af Gerhard Henning som Liggende kvinde (opstillet 1943) og Lene Rasmussens Mennesket (opstillet 1992). Bronzeskulpturen Stor aggression (opstillet 1971) af Børge Jørgensen er karakteristisk for kunstnerens nonfigurative udtryk. I de grønne områder omkring Dronninglund Gymnasium er der med økonomisk støtte fra Statens Kunstfond opstillet skulpturer af bl.a. Peter Bonnén, Erik Heide, Hans Christian Rylander og Eva Sørensen.

Efter Strukturreformen i 2007 besluttede Brønderslev Kommune at videreføre den hidtidige kunstfond fra den tidligere Dronninglund Kommune. Den nye kunstfond blev etableret for at brande kommunen og løfte dens kunstneriske profil. I 2016 har kommunen afsat 52.000 kr. til kunstfondens arbejde.

Kommunens mest markante kunstværk er Ekko, en skulpturel installation opstillet i Hjallerup i 2012.

Læs videre om

Kunsthåndværk og design

Blandt kunsthåndværkerne i kommunen findes flere glaskunstnere og keramikere. I Klokkerholm har Jette Abildgård siden 1992 haft keramisk værksted, hvor hun arbejder med både serier og unikaarbejder i porcelænsler. Lige uden for Brønderslev på Myund Keramik og Galleri skaber Anna K. Johannsdottir både brugsting og skulpturer i rakubrændt ler. Store kugler eller glober, op til 50 cm i diameter, hører til blandt hendes karakteristiske værker.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Brønderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Billedkunst