Det var de landlige omgivelser uden for København, der optog kunstnerne som H.G.F. Holm, der i ca. 1850 malede et motiv fra Aldershvile Slotspark. Niels Larsen Stevns malede sine sidste landskabsbilleder i sommeren 1941 i Bagsværd.

En række anerkendte kunstnere har sat deres præg på kunsten i det offentlige rum i Gladsaxe Kommune, bl.a. Jens Birkemose, Carl-Henning Pedersen og Robert Jacobsen. Bjørn Nørgaard udførte sin første totaludsmykning, da han i 1981 udsmykkede Gladsaxe Hovedbibliotek.

Kunstinstitutioner

Lokale kunstnere og kunstnere udefra udstiller med mellemrum malerier og installationer på bibliotekerne i kommunen. Telefonfabrikken er åben for alle, der ønsker at udstille. En gang om året inviterer Kunstforeningen Åbne Atelierdøre i Gladsaxe til åbent hus, hvor man kan besøge atelierer i kommunen.

Kunst i det offentlige rum

På Høje Gladsaxe Torv står to buster, der forestiller John F. Kennedy fra 1966 og Dag Hammarskjöld fra 1976 af billedhugger Svend Lindhart. I baggrunden ses bebyggelsen Høje Gladsaxe.

.

Tufsen af Egon Møller-Nielsen er et meget tidligt eksempel på en legeskulptur. Den blev ca. 1950 opstillet ved Gladsaxe almennyttige Boligselskabs afdeling Søgården. Skulpturen er lavet i seks eksemplarer og opstillet flere steder i Sverige. I 1935 havde Møller-Nielsen deltaget i den store udstilling Kubisme-Surrealisme på Den Frie, som blev surrealismens gennembrud i Danmark. På grund af sin deltagelse i modstandsbevægelsen måtte han flygte til Sverige.

.

Axel Poulsens dynamiske bronzeskulptur af jagtens gudinde Diana fra 1942, ved Friluftsbadet, er blandt de tidlige markante værker i kommunen. Skulpturen forestiller en rank og spændstig ung kvinde med flagrende hår, der i knælende stilling netop har sendt en pil af sted med et målbevidst blik. Anker Hoffmanns Ung kvinde på plænen foran rådhuset har ligeledes fokus på den nøgne kvindekrop.

Carl-Henning Pedersen er kendt for sine store udsmykninger, bl.a. mosaikvæggen Universum Fabularum til Grønnemose Skole, tidligere John F. Kennedy-skolen, på Høje Gladsaxe Torv fra 1968‑72. På samme torv ses også Svend Lindharts portrætbuster af Dag Hammarskjöld og John. F. Kennedy fra hhv. 1966 og 1976.

Kommunen har mange værker af den internationalt orienterede billedhugger Robert Jacobsen. Han solgte i 1969 sin omfattende samling af afrikanske skulpturer til Gladsaxe Kommune, og den findes nu på rådhuset. På pladsen foran rådhuset står en vandkunst fra 1975 med karakteristiske gennembrudte rum. Der er desuden en række andre skulpturer af Robert Jacobsen på rådhuset, bl.a. Stående figur fra 1969. På Bagsværd Torv står hans skulptur Polychrome III fra 1958.

Blandt andre markante værker i Gladsaxe Kommune kan nævnes Jens Birkemoses udsmykning i 1987 af den runde byrådssal i den senest tilføjede del af rådhuset. Birkemoses farverige udsmykning af den runde byrådssals store udluftningssøjler i abstrakt-ekspressionistisk stil gav anledning til heftig debat, idet kunstneren havde malet en guillotine på søjlen bag borgmesterens stol.

I 2005 fik Kirsten Christensen til opgave at udsmykke Bagsværd Svømmehal, tegnet af Nøhr og Sigsgaard A/S. Udsmykningen bestod af cirkler og firkanter i klare røde, grønne og gule farver, der gik i dialog med rummet.

Fortid og fremtid mødes i Bjørn Poulsens bronzeskulpturer Gargoyles fra 2014 i Bagsværd Skoles centrale trapperum. Skulpturerne er inspireret af vandspyerne på gotiske kirker, der har til formål at aflede vand, men som samtidig er udformet som groteske figurer.

På Grønnemose Skole har Carl-Henning Pedersen skabt den monumentale farve- og guldstrålende mosaikvæg Universum Fabularum i perioden 1968‑72. Den imponerende mosaikvæg rummer kunstnerens karakteristiske elementer som fugle, figurer og stjerner i et fabulerende univers.

.

Bjørn Nørgaard og Gladsaxe Hovedbibliotek

Del af Bjørn Nørgaards monumentaludsmykning af Gladsaxe Hovedbibliotek. På billedet ses tårnet opstillet i bibliotekets lysgård samt de to bronzeskulpturer øverst på gårdens mur.

.

Billedhuggeren Bjørn Nørgaards omfattende og banebrydende monumentaludsmykning af Gladsaxe Hovedbibliotek, Arkitektoniske kommentarer fra 1981, er på én gang en kommentar til arkitekturen og en kulturhistorisk programerklæring skabt i relation til Erik Korshagens arkitektur. Den sammensatte søjleportal ved trappen til biblioteket stemmer sindet til kulturel oplevelse og peger på bibliotekets verden af viden. De to søjler, den ene groft tilhugget af marmor, den anden mørk, støbt i bronze med korintisk kapitæl samt en overligger af egetræ med vikingetidsornamentik, åbner en port til vores kulturarv. Portalen indgår i Nørgaards udsmykning af biblioteket inde og ude og er hans første store totaludsmykning.

Karakteristisk for kunstneren er den postmodernistiske sammenstilling af meget varierende skulpturelle udtryk hentet fra forskellige kulturer og historiske perioder. I bibliotekets lysgård er der opstillet søjleskulpturer, et højt tårn af tømmer og en tresidet, dobbelt pyramide af hvidkalket beton, omsluttet af stålramme med glas. Øverst på muren står to iøjnefaldende bronzeskulpturer, som er afstøbninger af kunstnerparret Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersen.

Inde i biblioteket ses Nørgaards keramiske grotte med relieffer og et tempel på toppen med adskillige referencer til kunsthistorien. Overalt opstår dialog mellem de arkitektonisk funktionalistiske løsninger og Nørgaards eklektiske lån fra kunsthistorien.

Kunsthåndværk og design

Til Jørn Utzons banebrydende Bagsværd Kirke fra 1976 har hans datter, billedkunstner Lin Utzon, i årene 1973‑77 skabt den enkle og lette kunstneriske udsmykning, som var hendes første store udsmykning. Lin Utzons kirketekstiler med naturinspireret formsprog er en integreret del af det arkitektoniske udtryk.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Gladsaxe Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst