Sommerdag ved Bisholt fra 1897 er et lille maleri sent i Vilhelm Kyhns karriere, hvor han trods sin modstand mod de nye franske påvirkninger anvender en moderat impressionisme. Gennem grøftens vinkel ledes man ind i billedets stilfærdige gule sommer, hvor en bonde går på marken med sin hest.

.

Smukt beliggende mellem Horsens Fjord og Vejle Fjord har Hedensted Kommune været et motiv i kunsten siden midten af 1800-tallet. Guldaldermaleren Vilhelm Kyhn fik som en af de første øje for landskaberne omkring Vester Bisholt og præstegården i Skjold.

Områdets natur og bebyggelser har også været et yndet motiv blandt de kunstnere, der selv blev født på egnen. Her skal først og fremmest nævnes Peder Hald fra Vrigsted, der sammen med sin familie spillede en afgørende rolle som kulturel drivkraft i området i begyndelsen af 1900-tallet.

Kommunen er i dag hjemsted for flere kunstforeninger og gallerier, ligesom en række danske kunstnere har sat deres præg på det offentlige rum.

Kunstinstitutioner

Der er ingen statsstøttede kunstinstitutioner i kommunen, men gennem de seneste årtier er der opstået flere private initiativer med lang levetid og stærk lokal gennemslagskraft. Kommunen støtter desuden op om Kunstnernetværket, som er en sammenslutning af kunstnere med lokalt tilhørsforhold. Også områdets kunstforeninger og gallerier er repræsenteret i netværket, der endvidere samarbejder med andre kulturinitiativer i kommunen. Hvert år præsenterer de mere end 80 medlemmer af netværket deres arbejde i en fælles udstilling.

Tørring-Uldum Kunstforening og kunstforeningen Afkørsel 58 er begge eksempler på borgerdrevne initiativer i kommunen. Førstnævnte blev stiftet i 1995, mens Afkørsel 58 – der er opkaldt efter afkørslen til Hedensted på motorvej E45 – har eksisteret siden 2003. De to kunstforeninger afholder udstillinger med lokale kunstnere flere gange om året og står også bag en række andre aktiviteter.

Derudover er kommunen hjemsted for flere gallerier. Galleri Clifford i Daugård repræsenterer en lang række kunstnere, bl.a. Poul Isbak og Ulla Lundsgart. Hos Belle Art Gallery i Stouby finder man værker af bl.a. Marco Evaristti, Lis Zwick og Jørgen Nash.

Kunstnere

Søren Knudsen, fotograferet ca. 1954‑55 ved indgangen til sit tyskinspirerede bindingsværkshus Hildesheim.

.

Flere lokale kunstnere har sat et betydeligt præg på kommunen. En af disse er Søren Knudsen, som blev født i Glud i 1878 og senere grundlagde det kulturhistoriske Glud Museum. Søren Knudsen var kendt af mange på egnen, ikke mindst fordi hans minutiøse gengivelser af gårde, interiører og haver den dag i dag hænger hos lokale gårdejere og deres efterkommere. En del af hans værker tager desuden afsæt i hans indlæggelser på Jydske Asyl i Risskov.

En anden væsentlig kunstner er Peder Hald. Han blev født i Vrigsted i 1892, men endte med at rejse verden rundt. På hjemlig grund skabte han udsmykningen Davidsfrisen i det tidligere Hornsyld Sygehus i 1931. Sammen med sin familie stod han desuden bag en række kulturelle initiativer i kommunen, deriblandt friluftsspillet Gamle Sagn, der blev opført på Barrit Strand i 1922. Markante var også Halds søstre, Anna Hald Terkelsen og Margrethe Hald. De var begge vævere og udstillede sammen med Peder Hald på Charlottenborg i København. Margrethe blev siden inspektør på Nationalmuseet.

Martin Kaalund-Jørgensen voksede også op på Vrigstedegnen. Han flirtede med sin samtids modernistiske stilarter og udviklede et ekspressionistisk præget landskabsmaleri. Som drivkraft i kunstnergruppen Frie Jydske Malere i 1921 var Kaalund-Jørgensen initiativtager til mange udstillinger og senere en stor inspiration for Asger Jorn. Han har malet flere motiver fra Vrigsted og har også portrætteret Margrethe Hald.

I nyere tid har stenhuggeren Ulrich Schreiber fået betydning for kunstlivet i kommunen. I Bjerre Herred ved Hornsyld har han i 1994 indrettet stenhuggerværksted i den nedlagte Brå Mølle. Herfra underviser han i stenhuggeri og opretholder sin egen produktion af naturinspirerede og abstrakte stenskulpturer.

Kunst i det offentlige rum

De offentlige udsmykninger i kommunen er for størstedelens vedkommende af nyere dato. Antallet af kunstværker i det offentlige rum er ikke stort, men til gengæld er værkerne ofte både omfangsrige og markante.

Utallige bilister på motorvej E45 har siden 1994 pejlet efter det store røde og blå HH ved motorvejsafkørsel 58 mod Hedensted. Manden bag H’erne er kunstneren Asbjørn Lønvig, der selv bor i Hedensted. Værket blev til på initiativ fra Hedensted Erhvervsråd og er siden blevet brugt som kendemærke for kommunen.

I skulpturparken omkring Palsgård i Juelsminde findes værker af flere danske kunstnere.

Kommunens kulturpolitik er baseret på et ønske om at styrke borgernes dannelse gennem et rigt katalog af fritidstilbud. Billedkunstens vilkår i kommunen bestemmes således ikke af et kulturudvalg, men af Udvalget for Fritid & Fællesskab. Udvalget lægger især vægt på at fremme lokale initiativer.

I kølvandet på Aarhus’ udnævnelse til Europæisk Kulturhovedstad i 2017 er Hedensted Kommune blevet en del af flere nye kulturprojekter. Det gælder ikke mindst Europæisk Kulturregion, hvor kommunen samarbejder med andre midtjyske kommuner om at skabe kulturelle tilbud. Derudover indgår kommunen i kulturaftalen Kulturring Østjylland.

Kunsthåndværk og design

Hedensted Kommune bærer præg af at ligge mellem flere store byer, der trækker de kreative fag til sig. Dog findes der enkelte udøvende, der markerer sig, som fx keramikeren Helene Thing i Tørring. Derudover har området en del små og mellemstore møbelfabrikker, bl.a. Gramrode Møbelfabrik nordvest for Juelsminde, der producerer designermøbler til NaverCollection. Tilsvarende kan nævnes Stouby Furniture og Raun i Løsning og Flexa (børnemøbler) i Hornsyld, der alle bruger eksterne designere. I Løsning og Hedensted ligger Glud & Marstrand, tidligere kendt for den emaljerede Madam Blå-køkkenserie, men som i dag er en højteknologisk og designbaseret emballagefabrik.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Hedensted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst