I det flade landskab er Ingvar Cronhammars skulptur Elia fra 2001 et monumentalt vartegn. Mellem den 32 m høje stålskulpturs fire søjler udspys en ca. 8 m høj gasflamme en gang imellem med en uvis frekvens, bl.a. afhængig af vejret.

.

På pladsen mellem Hernings nye rådhus og det gamle Hotel Eyde står Seated Woman af den britiske billedhugger Henry Moore. Der har skulpturen stået, siden tæppefabrikanten Mads Eg Damgaard erhvervede den i 1987 og forærede den til byen. I forbindelse med ombygningen af Torvet vil skulpturen dog blive flyttet og få en plads direkte over for rådhusets hovedindgang.

.
Art Herning har været afholdt siden 1998 som en salgsmesse for kunst, der præsenteres af danske gallerier.
.

Hvad Herning mangler i århundreders kulturhistorie, har den til gengæld i et energisk kunstliv med tradition for avantgarde, der i vid udstrækning bygger på privat foretagsomhed.

Tekstilfabrikant Aage Damgaard inviterede i 1960’erne først den københavnske og siden den internationale avantgarde, fx Paul Gadegaard og Piero Manzoni, til Herning for at arbejde på sine fabrikker – som billedkunstnere. Det grundlagde dels en betydelig interesse i byen for billedkunst, dels – og navnlig – betydningsfulde samlinger, hvis ry for konceptkunstens vedkommende rækker langt ud over landets grænser. Det har muliggjort lån af værker fra store, anerkendte museer, og det har banet vejen for opførelse af kunstmuseet HEART, der lever op til vor tids krav om klimastyring og sikring af de udstillede genstande.

Kunstinstitutioner

Typisk for Herning blev byens første egentlige kunstmuseum indrettet i en fabrik i en industripark, Birk Centerpark.

I 1977 åbnede Herning Kunstmuseum i den tidligere fabriksbygning. I 2009 flyttede museet ind i en ny bygning, som også blev opført i Birk Centerpark og var tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Holl. Museet åbnede samme år under navnet HEART – Herning Museum of Contemporary Art.

Ligeledes i Birk Centerpark ligger Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum. Museet rummer flere end 6.000 værker af de to kunstnere, Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt, der har givet navn til museet.

Kunstnere

For samleren Aage Damgaard var den personlige kontakt med kunstnere af stor betydning for hans erhvervelser. Han satte pris på at drøfte kunst og liv med dem, og mange af de tilrejsende boede ofte i hans og hustruen Bittens hjem uden for Herning.

Maleren Paul Gadegaard var den tilrejsende billedkunstner, der opholdt sig længst i Herning. Et højdepunkt var hans udsmykning 1957-60 af Den Sorte Fabrik udenpå og indeni. Ikke et bord, ikke en stol, ikke en væg undslap farvesætningen, og en del af inventaret er bevaret for eftertiden af Midtjydsk Skole- og Kulturfond, der har det opmagasineret på HEART.

Andre kunstnere med et tæt samarbejde med Aage Damgaard og derigennem Herning var fx Svend Wiig Hansen, Robert Jacobsen, Asger Jorn og Carl-Henning Pedersen, hvis museumsambitioner blev indfriet i Herning. Også et samarbejde med kunsthandleren Børge Birch, der for Damgaard rejste på talentjagt i Europa, bidrog til, at avantgarden blev stærkt repræsenteret på kunstmuseet i Herning og i private samlinger i byen.

Kunst i det offentlige rum

Den generelt store interesse for billedkunst i Herning afspejles af usædvanlig mange kunstværker i det offentlige rum.

I begyndelsen af 1950’erne kontaktede tæppefabrikanten Mads Eg Damgaard billedkunstneren, designeren og arkitekten Gunnar Aagaard Andersen og bad ham udføre arkitekt- og udsmykningsarbejder til egetæppers nye showroom og administrationsbygning på Silkeborgvej 4. Bygningen, der også kaldes »Det skæve hus«, er udført i samarbejde med arkitekterne Karen og Jan Eggen. Den blev udformet som en kube af glas, der var knækket: Det er en bygning som skulptur. For samme firma udsmykkede han i 1960 desuden kantinen i en murermestervilla med sækkelærred dyppet i gips, der fik rummet til at ligne en menneskeskabt drypstenshule.

Broderen, Aage Damgaard, var smittet af samlerbacillen, som han udtrykte det. Han havde fået giften ind i kroppen, og giften var passionen for kunst og for at dele glæden med andre, så billedkunsten også bredte sig ud i det offentlige rum. I 1954 erhvervede Aage Damgaard eksempelvis en skulptur af Svend Wiig Hansen, Moder Jord fra 1953, efter at den under stor opmærksomhed var blevet udstillet i – og fjernet fra – Aarhus. En overvejende del af Bitten og Aage Damgaards samling blev efter hans død i 1991 overdraget til byens kunstmuseum. Herunder Moder Jord i såvel den oprindelige sandstensudgave som en bronzeskulptur støbt forud for Svend Wiig Hansens deltagelse i kunstbiennalen i Venedig i 1964.

En anden udløber af Aage Damgaards kunstinteresse blev anlæggelsen af en skulpturpark, der var planlagt som rekreativt område for medarbejderne ved Angligården. Skulpturparken er anlagt i 1965 efter plan af landskabsarkitekten C.Th. Sørensen som en stor cirkel, hvor skulpturerne er opstillet i periferien. Det drejer sig fx om værker af Peter Bonnén, Sven Dalsgaard, Robert Jacobsen, Svend Wiig Hansen, Børge Jørgensen, Bent Sørensen og Willy Ørskov. Tidligere gik der herefordkvæg og græssede i skulpturparkens indre cirkel.

I Bitten og Aage Damgaards restaurant i Herning, A Hereford Beefstouw, er der ophængt malerier fra parrets kunstsamling.

Tæt ved Angligården er opstillet et værk af Antony Gormley. Allotment fra 1995 er skabt i forbindelse med 50- året for Danmarks befrielse og består af 116 steleagtige skulpturer i varierende højde, der refererer til et tilsvarende antal indbyggere i Hvide Sande i alderen 2-80 år.

Men Hernings mest markante skulptur i det offentlige rum er Ingvar Cronhammars Elia, der blev opstillet i Birk Centerpark i 2001.

En anden gruppe af Cronhammars skulpturer kan kaldes tilflugtssteder. I nærheden af Elia er opstillet et eksempel på et sådant tilflugtssted: den 7 m høje skulptur Abyss fra 1999, som man kan gå ind i. I loftet skaber røde lys en illusion om en stjernehimmel, som spejler sig i et vandbassin, man kan gå hen over på smalle stier, mens man funderer over, hvad der mon er i dybet.

Et par andre skulpturer af kunstneren er placeret i byrummet i Herning. Det drejer sig om Mirage fra 1993, der står i nærheden af Herning Station, og Column fra 2010, som er placeret på gågaden.

I den sydligste del af Herning Kommune tæt ved Skjern Å ligger Skovsnogen – Deep Forest Artland. En vandring ad en 3 km rute gennem et område på 25 ha kan begynde ved p-pladsen på Døvlingvej 200 m fra Sdr. Ommevej.

Hernings kunstmesse, Art Herning, blev etableret i 1998. Den finder sted i slutningen af januar i MCH Herning Kongrescenter, og gallerier fra hele landet deltager.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Herning Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst