Bronzeskulpturen af Sigrid Undset med datteren blev opstillet i 1982 i anledning af 100-året for forfatterens fødsel. Til skulpturen anvender billedhugger Hanne Varming et af sine foretrukne motiver, mor med barn, som en påmindelse om, at der er et liv uden for litteraturen.
.

Åbent møde fra 1971 blev skabt til den nu tidligere byrådssal i Adelgade i Kalundborg af billedkunstneren Grete Balle. Vævningen udfordrer det traditionelle kunsthåndværk ved at skabe en reliefstruktur, der ændres i forhold til, hvordan lyset falder ind i rummet.

.

J.Th. Lundbyes maleri Gudesandsstene. Refsnæs på Nordkysten fra 1847 viser et ydmygt billede af en kyst, men med en stram komposition. Mødet mellem det gule sand, den grønne baggrund og de sorte sten skaber et intenst billede af det skiftende danske vejr.

.

J.Th. Lundbye blev i sommeren 1843 grebet af de dramatiske klinter på Røsnæs, og siden har et utal af kunstnere ladet sig inspirere af lyset og landskabet på det vestligste Sjælland. Også områdets historie med den femtårnede Vor Frue Kirke og de mange stendysser og gravhøje har virket tiltrækkende på kunstnere.

Kunstinstitutioner

Udstillingsstedet Bispegården i Adelgade i Kalundborg har siden 1981 været et af Kalundborg Kommunes kulturelle fyrtårne efter en gennemgribende istandsættelse af stedet, hvis ældste dele går tilbage til ca. 1450. Den første udstilling fejrede den lokale maler Hans Sørensens 60-års fødselsdag i 1981. Udstillingen blev så stor en succes, at kommunen besluttede at gøre Bispegården til et permanent udstillingssted. I 2002 overdrog kommunen driften til Kalundborg Kunstforening, der hvert år arrangerer 6-8 udstillinger i de karakterfulde lokaler. I 2018 var Bispegården omdrejningspunktet for en stor J.Th. Lundbye-festival i anledning af malerens 200-årsdag.

Kunstnere

J.Th. Lundbye blev født i 1818 i Skibbrogade i Kalundborg, hvor en mindeplade i dag markerer fødehjemmet. Lundbye fandt mange af sine motiver i fødebyen, hvor især naturen og historien inspirerede ham. Møllebakken i Kalundborg og klinterne, landskaberne og stendysserne på Røsnæs var blandt hans mest yndede motiver.

I midten af 1890’erne etablerede en kreds af unge kunstnere med tilknytning til Kristian Zahrtmanns Kunstnernes Frie Studieskole en sommerkoloni i Kongstrup Klinter. Blandt kunstnerne var Svend Hammershøi, Gunnar A. Sadolin, Aage Bertelsen og Johannes Ottesen. De kaldte sig Hellenerne, da de ville leve som de gamle grækere, nyde friluftslivet, dyrke legemsøvelser og male hinanden. I 1896 opførte de Hellenerhytten, som stadig eksisterer, men Hellenerbevægelsen gik i sig selv efter godt ti år.

Inspireret af broderen Svend tog Vilhelm Hammershøi i sommeren år 1900 ophold på Røsnæs. Her malede han Bondegård på Refsnæs og Landskab fra Refsnæs. I 1909 malede han Interiør fra den store sal i Lindegården.

Maleren Hans Sørensen var født i Kalundborg i 1921 og boede i byen størstedelen af sit liv. Han var med til at stifte kunstnersammenslutningen M-59 og underviste sideløbende i mange år i billedkunst på Kalundborg Gymnasium.

I 1940 boede Asger Jorn nogle uger hos sin læremester fra Silkeborg, maleren Martin Kaalund-Jørgensen, i hans sommerhus tæt på Kalundborg Fjord, hvor det blev til 8-9 billeder. Blandt disse er malerierne Det blaa billede. De smaa ting og Titania I, der begge bærer tydelig inspiration fra det blå vand i Kalundborg Fjord.

Kunstnerparret Grete og Mogens Balle flyttede i 1969 ind i den gamle skole i Asmindrup. De kom hurtigt til at præge kunstlivet i området, hvor de var blandt initiativtagerne til sammenslutningen Bispegårdsgruppen, som hvert år siden 1983 har udstillet i Bispegården. Ægteparrets ven, den belgiske forfatter Christian Dotremont, besøgte dem flere gange i Asmindrup, hvor det blev til mange fællesarbejder med især Mogens Balle.

En af J.Th. Lundbyes nutidige arvtagere er Maja Lisa Engelhardt, der i en serie billeder fra 2019 har nyfortolket Lundbyes hovedværk En dansk kyst fra 1842-43 til en udstilling i Bispegården. Engelhardt er opvokset på Kalundborgegnen, som hun har bevaret en stærk tilknytning til via sit atelier på Vesterlyng tæt ved Sejerø Bugt. I maleriserien Sø fra 1996 har hun bl.a. ladet sig inspirere af naturen omkring Tissø.

Kunst i det offentlige rum

I forbindelse med udstillingen Kunst i Kalundborg i 1971 købte Kalundborg Kommune Børge Jørgensens jernskulptur Vækst, der i dag er placeret i rundkørslen ved rådhuset. Foran rådhuset er Erik Heides granitskulptur Hesten og højen fra 2002 opstillet. Inde i rådhuset ses bl.a. Jesper de Neergaards skulptur Meditation over Tilstedeværelse fra 1995 og Mogens Balles tredelte maleri Opvågnen fra begyndelsen af 1980’erne. Erik Heide har også udført værker til to rundkørsler i Kalundborg, hvoraf Alliker på stenhus fra 2005 har referencer til alliken, der har givet navn til byen.

I Kordilgade i Kalundborg ses Ib Geertsens gavlmaleri Sol over Solskinspladsen fra 2004 og på hjørnet af Skibbrogade og Bredgade Arne Haugen Sørensens gavlmaleri Vandringsmanden fra år 2000. Til Skolen på Herredsåsen har Haugen Sørensen i 2002 også udført det store keramiske relief Ikaros over Herredsåsen. På Torvet i Kalundborg står Erik Varmings Esbern Snare fra 1997.

Hanne Varmings skulptur af forfatteren Sigrid Undset med datteren er opstillet ved Sigrid Undset Skolen i Kalundborg, og til Sigrid Undsets fødehjem på Torvet i Kalundborg har Varming udført et relief af forfatteren. En skulptur af Varmings søn, Hans Jakob fra 1988, er opstillet ved Plejecenter Jernholtparken.

Til pladsen foran Vor Frue Kirke lavede C.Th. Sørensen sammen med Ole Nørgård et parterre 1952‑55, som i 2011 blev fredet. Bag parterret ses H.W. Bissens forarbejde til Den tapre landsoldat, opstillet i 1996; en buste modelleret efter J.Th. Lundbyes kontrafej.

Grete Balle har vævet antependier til kirker i kommunen. Den frie vævning Åbent møde fra 1971 udførte hun til den nyindrettede byrådssal, Adelgade 8 i Kalundborg. Samme byrådssal er udstyret med et specialdesignet inventar af Poul Kjærholm.

I Høng ses Pontus Kjerrmans udsmykning af Vilhelm Pedersens Plads fra 1996, mens man på Bytorvet i Gørlev kan se Erik Varmings granitskulptur Natsværmer, opstillet i 1985.

Kunsthåndværk og design

Blandt kommunens kunsthåndværkere og designere må nævnes arkitekt og industriel designer Bent Falk i Kalundborg, som er internationalt kendt for sine RAIS‑brændeovne. Keramiker Charlotte Nielsen bor i Reerslev, hvor hun skaber sine rakubrændte værker inspireret af naturens former og gamle maskindele i forfald.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Kalundborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst