Ved Bavnevej i Vamdrup står Hans August Andersens skulptur af cortenstål, Ukendt Titel, højt i terrænet, så man oplever formernes forandring, når man kører forbi. Den konstruktivistiske skulptur består af cirkel- og kvadratformer, som er foldede, så figurerne skaber bevægelse.

.
På Georg Jensen Damask forberedes årets juledug til forsendelse i 2020. Siden 1756 har virksomheden produceret vævede tekstiler og er i dag efter en periode på fremmede hænder igen i familiens eje.
.

Anette Harboe Flensburgs maleri Covered, Highlighted, Unanswered fra 2019 var en del af hendes store soloudstilling på Trapholt i 2020. Billederne opleves umiddelbart som realistiske, men det opstår gennem en omhyggelig konstruktion af virkeligheden, hvor Harboe Flensburg bygger modeller, som fotograferes og derefter males op på lærrederne, hvilket skaber et uvirkeligt skær.

.

Kunst- og kulturlivet i Kolding Kommune udmærker sig gennem stærke kulturinstitutioner og lokale initiativer på tværs af kommunens mindre byer.

Den ældst kendte billedmæssige fremstilling af Kolding er fra 1587. Kolding og Koldinghus er afbildet i et af renæssancens store bogværker, Georg Braun og Frans Hogenbergs Civitaties orbis terrarum (Alverdens byer), der udkom i flere bind fra 1572. I bind 5, der udkom i 1597, findes et billede af Kolding og Koldinghus. Det er tegnet på foranledning af Hertugdømmernes statholder Henrik Rantzau, der i 1587 sendte tegningen til Braun i Köln. Trods Koldings senere omformning og vækst genkendes væsentlige detaljer fra byen.

Maleren Martinus Rørbye har også skildret Kolding i billedkunsten. Akvarellen Kolding Sønderbro set fra syd afspærret med spanske ryttere fra 1848 findes i dag i samlingen på Museet på Koldinghus.

Trapholt Museum for moderne billedkunst, kunsthåndværk, design og møbeldesign kan føre sin historie tilbage til 1884, hvor Kolding Kunstforening blev oprettet. Med en voksende samling fik kunstforeningen fast tilholdssted på Koldinghus fra 1914, hvor den arrangerede udstillinger helt frem til 1981.

I den gamle del af Kolding ligger kulturcenteret Nicolai, der oprindelig bestod af fem skolebygninger, opført i perioden 1856‑1908. Husene består af Nicolai for børn, billedskole, Nicolai Scene, Nicolai Biograf og Café, Bygning 5, Nicolai Kunst og Design samt Kolding Stadsarkiv.

Kunstnere

Op gennem 1900-tallet og 00’erne har en række kunstnere med tilknytning til Kolding gjort sig bemærket på den danske og internationale kunstscene. Det gælder bl.a. Hans August Andersen, der blev født i Kolding i 1926 og studerede maleri ved kunstmaleren Christian Daugaard og senere hos Thomas L. Jørgensen. Efter en ungdom som landbrugs- og lagerarbejder vendte han tilbage til maleriet, og de tidligste værker viser socialrealistiske motiver og figurbilleder fra Kolding by og havn. I 1955 debuterede Hans August Andersen på Kunstnernes Påskeudstilling i Aarhus, og i 1959 blev han medstifter af kunstnersammenslutningen Den blå Citron, hvor han kom i selskab med de konstruktivistiske kunstnere William Soya, Knud Hvidberg og Børge Jørgensen.

Fra 1960’erne begyndte Hans August Andersen at arbejde skulpturelt, og udtrykket blev mere konkret. Af betydningsfulde udsmykninger af Andersen i Kolding Kommune kan nævnes: Filmsalen i det tidligere Kolding Hovedbibliotek (1978), svømmesalen på Agerskov Ungdomsskole (1979) samt talrige skulpturer i bl.a. Kolding og Vamdrup.

Anton Schrøder blev uddannet på Kunstakademiet i København, men vendte hurtigt tilbage til fødebyen Kolding, hvor han boede indtil sin død i 1965. Schrøder er bedst kendt for landskabs- og figurbilleder i ekspressionistisk stil med fin fornemmelse for lysvirkning. I Kolding hengav Schrøder sig til store udsmykningsopgaver, bl.a. Koldingprospekter til trapperummene i det nye domhus fra 1921, oliemalerier til byrådssalen 1923‑25 og udsmykning af festsalen på Kolding Gymnasium i 1943 (nu Socialforvaltningen).

Billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsen, født Brodersen, kom til verden i 1863 i Sønder Stenderup, hvor det landlige hverdagsliv blev et centralt motiv i hendes kunst. Hun blev optaget på Charlotte Kleins Tegne- og Kunstindustriskole for Kvinder, og 1889‑90 var hun elev på Kunstakademiets Kunstskole for Kvinder under professor August Saabye. Hun var primært inspireret af den verdensberømte billedhugger Auguste Rodin.

I Christiansfeld bor kunstneren Leif Kath, der er mangeårigt medlem af Kunstnersammenslutningen Den Frie Udstilling og har udført en række offentlige udsmykninger. Sønnen Eske Kath udstiller internationalt, og i 2019 havde han en soloudstilling på Trapholt. Anette Harboe Flensburg er uddannet fra Designskolen i Kolding i 1985 og maler store sanselige kompositioner af arkitektoniske rum. Hun har udstillet flere gange på Trapholt.

Kunst i det offentlige rum

I både Kolding og i den øvrige kommune findes et mangfoldigt udvalgt af offentlig kunst. Her kan fremhæves Rasmus M. Andersens bronzestatue på Banegårdspladsen i Kolding af politikeren og forlæggeren bag De Bergske Blade Christen Berg fra 1906. Ved Skamlingvejen er opstillet Erik Heides skulptur Vinger III af støbejern og granit fra 1983. Et af Anne Marie Carl Nielsens hovedværker, Bacchusbarn med druer fra 1927, er opstillet i 1933 i Rådhushaven. Et andet af hendes værker, Uffe, blev opstillet i Byparken, Ndr. Ringvej, i 1932.

Bysbørnene Hans August Andersen og Johannes Bjerg har fået opstillet flere værker i Kolding. Andersen er således repræsenteret med syv værker, mens der findes seks af Bjerg, bl.a. Gry fra 1939‑42, der i 1970 blev opstillet foran Domhuset, og Abessinier, opstillet 1975 ved Den Spanske Trappe. I Vamdrup står Bjergs Jakobskampen ved Ødis Kirke, opstillet i 1928.

I Trapholts park findes værker af Søren Jensen, Erik Heide, Bent Sørensen og Claus Jensen, afskærmet med en lang rytmisk opdelt mur knyttet til arkitekturen af Finn Reinbothe fra 1996. Muren er udført i samarbejde med arkitekterne Boje Lundgaard og Lene Tranberg.

Samtidskunst, der er integreret i kommunalt byggeri, blomstrer pga. en byrådsvedtagelse, der afsætter midler hertil. Olafur Elíassons udsmykning af to aflukkede gårdhaver på Kolding Bibliotek, To lufthuller med lys fra 2007, hører til blandt det nyeste. Desuden har flere skoler værker af Erik A. Frandsen, Niels Bonde og Eva Koch, mens plejecenteret Kirsebærhaven har flere udsmykninger af Claus Carstensen fra 2003.

I Christiansfeld findes en bronzeskulptur af Eske Kath. Af samme kunstner findes også fire store malerier fra 2018 i Retten i Kolding. Synligt fra motorvej E45 står Eberhard Fiebigs Big Lady, en næsten 18 m høj jernskulptur fra 1999 ved Würths bygninger på Montagevej.

Kunsthåndværk og design

Design har stor politisk bevågenhed i Kolding Kommune, og der er formuleret en designvision, som søges gennemført i kommunens institutioner, ikke mindst i form af brugerinddragelse og kreative løsninger. At Kolding er en vigtig designby, skyldes især Designskolen Kolding, der i dag ligger midt i byen. Den blev grundlagt i 1967 som Kunsthåndværkerskolen i Kolding og har siden udviklet sig til en moderne designskole med universitetsstatus og en række nye faglige spor inden for industriel design og andre linjer, der peger ind i 00’ernes formgivning og problemløsning. Tidligere minister Elsebeth Gerner Nielsen var rektor for skolen 2007‑19. Også Syddansk Universitets Institut for Design og Kommunikation bidrager med forskning og undervisning til Koldings status som designby.

Et andet af byens designikoner er Kunstmuseet Trapholt, der har en permanent samling af stole og ofte særudstillinger af møbler og design. Også Koldinghus er en designattraktion med sin store samling af dansk sølv, bl.a. smykker og korpusarbejder. I 2019 overtog Koldinghus desuden Statens Kunstfonds Smykkesamling og dermed også ansvaret for den særlige udlånsordning, der er knyttet dertil.

Georg Jensen Damask blev grundlagt i 1756, bl.a. på baggrund af et forbud mod import af simple linnedvarer. Flere kendte designere har tegnet tekstiler for firmaet, bl.a. Bodil Bødtker-Næss, Knud V. Engelhardt, Bent Georg Jensen, Vibeke Klint, Kim Naver, Arne Jacobsen, Nanna Ditzel og Margrethe Odgaard.

I 1906 oprettede Hans Hansen en sølvsmedje i Kolding, som eksisterede i tre generationer til 2008. Virksomheden producerede bestik, korpussølv og mindre statuetter i små oplag af verdenskendte kunstnere som Henry Moore og Giacomo Manzù. Allerede i 1929 tildeltes virksomheden et æresdiplom og en guldmedalje på verdensudstillingen i Barcelona, og kort tid efter blev de første bestik eksporteret til USA. I 1982 blev virksomheden overtaget af pensionskasserne Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Guldarbejdernes Fagforbund og senere af Royal Scandinavia-koncernen. Virksomheden er nu en del af Georg Jensen Sølvsmedie.

Bent Knudsen var udlært bestiksmed, og i 1946 kom han til Hans Hansen Sølvsmedie, hvorfra han i 1956 sammen med sin kone Anni etablerede et værksted. Samtidig begyndte ægteparret at sælge papirklip og karton, der blev stanset ud på egne maskiner. Det blev til en verdensomspændende virksomhed indtil 2008, hvor virksomheden blev solgt.

Kunsthåndværk kan ses i Galleri Pagter i Adelgade, Kolding, der siden 1997 primært har udstillet keramik, men også grafik. Tekstilformgiveren Lene Frantzen bor og arbejder nær Skamlingsbanken, hvor hun skaber særprægede tørklæder, filtede puder og måtter af uld fra egne får. Hun arbejder bl.a. med at presse ulden sammen efter farvning og skære den i skiver med et årringslignende mønster som resultat.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Kolding Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst