Akvarellen Udsigt mod Højby over Allerslev Mark af Christian Bayer er fra 1869. Bayer var ansat som revisor i Bikuben og var i lære som xylograf, derfor er flere prospekter udført som fotogravure til postkort.

.
Galleri Gl. Lejre har siden 1992 vist udstillinger med skiftende kunstnere, og samtidig har galleriet en fast gruppe kunstnere tilknyttet. Jonas Pihl udstillede i 2020 sine seneste værker, der blander fortid, nutid og fremtid i surreelle universer.
.
Per Weiss arbejder med meget store formater. Krukkernes størrelse er bestemt af, hvad der er kropsligt muligt for et menneske at arbejde med. Her ses den færdige krukke med glasur og de indridsede mønstre.
.
Per Weiss arbejder med meget store formater. Krukkernes størrelse er bestemt af, hvad der er kropsligt muligt for et menneske at arbejde med. Her ses arbejdet med at dreje krukken op, og meget kan gå galt. Derfor har Per Weiss indarbejdet langsomheden som en del af en næsten meditativ proces.
.

I Richard Mortensens maleri Ejby Gotik I fra 1969 har kunstneren skabt en komposition af rum, der opleves som musik for øjet. Farverne opleves snart i forgrunden og snart i baggrunden, og linjer, der opfattes som lige, viser sig at være malet med let rystende hånd. Det er svært at påstå, at inspirationen kom fra Ejby, men Mortensen boede der fra 1964 til 1993 og skabte flere af sine hovedværker der.

.

På halvøen Hornsherred ved Kirke Hyllinge fandt en skelsættende begivenhed i dansk kunst sted i 1970, da billedkunstneren Bjørn Nørgaard udførte en happening i form af en hesteofring. Den blev skabt til udstillingen Tabernakel på kunstmuseet Louisiana som en protest mod Vietnamkrigen og foregik en frostklar vinterdag på en mark tilhørende landejendommen Vintappervej nr. 56. I dag er begivenheden markeret med en sten i vejkanten, der bærer indskriften: »Hesteofringen, 30. januar 1970«.

Ikke langt derfra på Rye Kirkegård ligger maleren Richard Mortensen begravet. Han var flyttet til sognet i 1964 og boede på Ejby Strandvej i de sidste 30 år af sit liv.

Kunstinstitutioner

Kunstudstillinger vises ofte på et af kommunens to rådhuse i Allerslev og Kirke Hvalsø eller i kulturhusene i Kirke Hvalsø, Osted og Lejre samt i Hvalsø Bio. Atelier HeNoChBa ved landsbyen Skov Hastrup drives af kunstnerparret Helge Nordstrøm og Christella Bamford. Her vises kunst indendørs og i en lille skulpturpark med land-art. I Gammel Lejre ligger Galleri Gl. Lejre, der siden 1992 er blevet drevet af Dorte Philipsen. Galleriet er kun åbent efter aftale. Som nærmeste nabo til galleriet har kunstnerparret Lene Regius og Per Weiss værksted og salg af keramik.

Kunstnere

Mange billedkunstnere har gennem tiden været inspireret af Lejreegnens natur og landsbymiljøer. Blandt disse var Christian Bayer, født i 1841, der efterlod mange malerier og især akvareller med lokale motiver fra landsbyerne Allerslev, Højby og Gammel Lejre. Maleren Ole Søndergaard var født Olsen i 1876, men da hans forældre byggede et husmandssted på tomten efter den nedbrændte Søndergaard i Allerslev, tog han efternavn efter sit fødested. Ud over portrætter og landskabsbilleder er Søndergaard kendt for sine restaureringer, kalkmalerier og udsmykninger af kirker, bl.a. Allerslev og Osted Kirker. Hans søn Povl Søndergaard uddannede sig som billedhugger og modtog Akademiets guldmedalje for bronzeskulpturen Pige, der sætter sit hår fra 1931. I Lejre Kommune findes hans skulptur Mand og Pige fra 1934, der i dag er opstillet ved Efterskolen Lindenborg.

Maleren Aksel Haldrup boede fra 1930’erne og gennem mere end 40 år med sin familie i Lyndby i Hornsherred. Han var født i 1890 i Fredericia, hvor han også voksede op. På grund af sit livssyn og sin livsstil måtte han flytte væk, og han slog sig ned med kone og fem børn i et bjælkehus ved Lejre Vig. Haldrup var overvejende landskabsmaler, men solgte også malerier på bestilling til lokale borgere. Familien levede som såkaldte fritænkere, de var vegetarer, nød ikke alkohol og tobak, og børnene gik ikke i skole og blev ikke vaccineret, hvilket familien modtog bøder for. Haldrup kom også på kant med ordensmagten, fordi han som nudist dyrkede nøgenbadning.

Kunst i det offentlige rum

Foran Lejre Museum står en bronzeskulptur af Peter Brandes, opstillet i 2005. Skulpturen bærer titlen Hov, Hest, Hjelm efter Skjold, hvilket henviser til myten om skjoldungerne, der også har lagt navn til Nationalpark Skjoldungernes Land.

Kirke Hvalsø er rig på kunst i det offentlige rum, hvilket i høj grad skyldes den lokale bogholder Henrik Christensen, der ved sin død i 1986 testamenterede en større sum penge til udsmykning af byen. Kommunen, der administrerede denne kunstfond, indkøbte bl.a. to værker af den bornholmske billedhugger Ole Christensen. Det ene værk, Søjler i vand fra 1995, består af fire granitsøjler, der står ude i Skolesøen, og i åbningen mellem søjlerne er placeret et lille springvand. Det andet værk, Fugl fra 1997, der også er udført i granit, står på stationspladsen. På kropladsen står Gitte Bjørns bronzeskulptur Læne-tyr fra 2006. En stor krukke udført af keramiker Lene Regius med titlen Lindormen og tyren fra 2007 kan ses i det nærliggende Hvalsø Kulturhus.

Et land-art-værk fra 2010 af den svenskfødte billedhugger Ingvar Cronhammar, Nådekorset, kan ses på kirkegården nordøst for Hvalsø Kirke. Værkets form anvendes som logo for Hvalsø-Særløse Sogn på skilte og i kirkebladet.

I Kirke Hyllinge findes Søren Schaarups skulptur Portal 2000 i rød Vångagranit, opstillet i år 2000 ved Kirke Hyllinge Skole. Ved Ammershøjparken Ældrecenter står et næsten 10 m højt tårn af råglaseret stentøj, Storketårnet, udført af Martin Richard Olsen.

Per Weiss og krukkerne

Keramikeren Per Weiss i Lejre arbejder ofte seks uger på en enkelt krukke, der kan være ca. 120 cm høj og veje ca. 150 kg. Det er langsommelige processer: først at dreje den op, så brænding i en særlig ovn bygget omkring krukken, dernæst begitning og brænding igen. Formerne på de store krukker er inspireret af både de antikke græske former og japansk keramik. Den raffinerede udsmykning består dels af indridsede mønstre, dels bemalede, så de to lag danner en mispasning, der skaber en levende overflade. Per Weiss deler værksted og udstilling på Orehøjvej i Lejre med keramikeren Lene Regius.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Lejre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst