Richard Winthers Hus i Vindeby er en enestående dokumentation af et kunstnerliv, da huset overalt er dekoreret med vægmalerier. Under pseudonymer som Ricardo da Winti og da Nivå udviklede han, hvad han kaldte genbrugsklassicisme, en eklektisk stil, der var inspireret af alle historiske tider, kulturer og stilarter. Huset, der i sig selv er én stor installation, viser malerier, skulpturer og eksempler på fotografier taget med selvudviklede fotoapparater og støbte linser.

.
Fotografi fra 2013 af Søren Lose, som indgår i serien Home, der blev påbegyndt i 1996 og stadig fortsættes. Lose dokumenterer forladte huse på Lolland, direkte og uden sentimentalitet, men med en nøgtern indlevelse i resterne af det liv, der har været i rummene.
.
Lollandspigen fra 1960 af billedhugger Victor Kvedéris er opstillet på Torvet i Maribo. Skulpturen, som bærer jordens frugter i et fad, symboliserer Lollands jordes frugtbarhed. Kvéderis var født i Flensborg og fik det allerede svært under 2. Verdenskrig pga. den stigende danske selvbevidsthed, men hans skulptur af Christian 10. til Axeltorv i Nakskov blev opstillet i 1952.
.
Når man ankommer til Fejø og lægger til ved Vesterby Havn, møder man syv store æbler i beton, Velkommen til Fejø, der er udført af Lotte Rosenkilde og Ellen Jepsen 2011‑15.
.

Billedkunsten i Lolland Kommune var i 1800- og 1900-tallet koncentreret omkring herregårdene, mest i form af portræt- og landskabsmalerier af bl.a. Jens Juel, C.W. Eckersberg og C.A. Jensen. På herregårdene Pederstrup og Søholt mødtes kunstnere og digtere. I 1900-tallet opsøgte kunstnere Lollands flade landskab, og de gode og billige muligheder for atelier og bosætning var med til at skabe et blomstrende kulturliv i kommunen.

Kunstinstitutioner

Fordelt ud over Lolland Kommune findes en række lokale gallerier og udstillinger, der fungerer i kraft af private initiativer. Nær herregården Kristianssæde ligger bl.a. Galleri Skovhuset, som gennem de seneste 30 år har vist skiftende særudstillinger med dansk kunst. Galleriet råder over en stor samling malerier, skulpturer, keramik og kunsthåndværk.

Kunstudstilling LF er en kunstnersammenslutning stiftet i 2011 og drevet af lokale kunstnere. Sammenslutningen holder til i Ridehuset på Pederstrup i Reventlowparken, der er ejet af Museum Lolland-Falster. Hvert år afholdes en udstilling med medlemmernes værker samt inviterede kunstnere fra ind og udland. Reventlowparken har desuden fra 2013 dannet ramme om større land-artudstillinger. I sommeren 2019 udstillede kunstnersammenslutningen Det blå Tårn for første gang sammen i Nysteds renoverede Bønnelyches Pakhus i Guldborgsund Kommune. Sammenslutningen er karakteriseret ved at kunstnerne på forskellig vis er inspireret af August Strindbergs univers.

Kunstfestivalen Lys over Lolland har været afholdt siden 1998 med et program, der rummer udstillinger, koncerter, filmpremierer og events. Fra 2004 har flere lokaliteter været inddraget, fx Sakskøbing Sukkerfabrik. Susanne Grue Jørgensen har gennem alle årene været kunstnerisk leder.

Billedkunstneren Richard Winthers Hus kan besøges i Vindeby. Da Winther i 1993 flyttede tilbage til sin fødeø, købte han et nedlagt alderdomshjem, som han udsmykkede overalt. Efter hans død i 2007 blev huset omdannet til udstillingssted af lokale kræfter og drevet af frivillige med et årligt kommunalt tilskud.

Kunstnere

Den ældste billedkunst i Lolland Kommune var i det sene 1700-tal og op gennem 1800-tallet kendetegnet ved portræt- og landskabsmalerier. Lensgreve Christian Ditlev F. Reventlow bosat på herregården Pederstrup bestilte i slutningen af 1700-tallet en række portrætter hos fremtrædende kunstnere, bl.a. Jens Juel, C.W. Eckersberg og C.A. Jensen. Guldaldermaleren Thorald Brendstrup tog gentagne gange ophold på Lolland og malede fra området ved Søholt Gods og Maribosøerne.

I 1900-tallet tiltrak landskabet fortsat kunstnere, som gav sig i kast med nye naturfortolkninger. Flere kunstnere, bl.a. godsejersønnen Johannes Wilhjelm, født i Nakskov, skildrede de nye arbejdere, fx i maleriet Polske roearbejdere i marken ved Øllingsøe på Lolland fra ca. 1910. Også Richard Winther, som var født i Maribo og boede sine sidste år i Vindeby, har foreviget sukkerroen adskillige gange, bl.a. i maleriet Uden titel (Roepiger) 1996-97.

Maleren og grafikeren Ingemann Andersen blev født på Lolland og uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København i 1950’erne. Hans foretrukne medie blev træsnittet med fokus på landskabets årstider og små detaljer.

Søren Lose, født i 1972, voksede op ved Holeby og blev siden uddannet i København og udlandet. Han har bl.a. fra 1996 beskæftiget sig med sin hjemstavn i serien Home, hvor han bruger fotografi i dialog med andre medier som arkitektur, skulptur, video og installation.

Billedhuggeren Thomas Kadziola har haft atelier i Horslunde. Han er kendt for Dodekalitten på Kragenæs, påbegyndt i 2010. Anne Gyrite Schütt, der bl.a. tegner fra retssale, holder til i Rødby, mens billedkunstner og kunsthåndværker Kis Nellemann bor ved Nakskov. I Nakskov arbejder også Kit Kjærbye med både skulptur og tekstilkunst. Parul Modha, født i Uganda af asiatiske forældre, er nu bosat i Maribo, hvor hun skaber sine to- og tredimensionale værker.

Kunst i det offentlige rum

Billedhuggeren og maleren Victor Kvedéris har skabt fire skulpturer i bronze til Lolland Kommune. En af disse er rytterstatuen af Christian 10., der i 1952 blev opstillet på Axeltorv i Nakskov. Købmanden Martin Ovesen var initiativtager til værket, som byens borgere gennem en storstilet indsamling donerede penge til. Kvedéris’ skulptur Nakskovdrengen blev i 1955 opstillet ved Østre Boulevard, Nakskovpigen fra 1957 ved Hestehoved, og endelig blev Lollandspigen i 1960 opstillet i Maribo som en gave fra en bank.

I 1965 fik Maribos borgere en skulptur af den berømte lokalfødte digterpræst Kaj Munk. Skulpturen var skabt af Henry Luckow-Nielsen og opstillet på torvet. I forbindelse med indvielsen af Maribo Bibliotek i 1970 malede Poul Henrik Jensen en 5 m lang frise med titlen Episoder af Kaj Munks liv. Desuden findes en tilsvarende frise på modsatte væg med scener fra Kaj Munks skuespil.

Stenhugger Carl Bagger har hugget vandkunsten Gåsepigen i 1966 på Gåsetorvet i Nakskov. Værket er sammensat af tre dele: et halvrundt blomsterbed, en sekskantet kumme med springvand og en skulpturgruppe, som består af en ung pige og tre gæs.

Kommunen ejer seks værker af den autodidakte billedhugger Helge Holmskov. Holmskov arbejdede med jernskulpturer, hvilket gav ham mulighed for at skildre bevægelse i en åben form, der er ideel til øjebliksbilleder som skulpturen Fuglegruppe, der blev opstillet i Nakskov i 1972.

Ingemann Andersen er repræsenteret med flere mosaikværker i kommunen, bl.a. den 7 m lange mosaik‑ frise Årstiderne fra 1977, som hænger i Blæsenborgskolens forhal i Maribo. Den består af seks glasmosaikker, som forestiller træernes grene under årets gang. På Maribo Bibliotek findes en mosaikfrise, der afbilder vinranker.

Billedhugger Lise Ring er repræsenteret med seks værker i kommunen, bl.a. bremersandstensskulpturen Pige med dukkevogn fra 1977 ved Botilbud Søndersø i Maribo og Pelikan fra år 2000 i Holeby. Stine Ring Hansen har skabt bronzeværket Fugleflugt, som består af fem bronzefugle på granitsokler, opstillet i hovedgaden i Rødbyhavn 1996‑98.

Den internationalt anerkendte kunstner John Kørner er opvokset i Onsevig nær Nakskov. I anledning af Nakskovs 750‑års jubilæum i 2016 fik han til opgave at skabe fire skulpturer, som skulle binde Nakskov og fjorden sammen. De fire elementer består i dag af en tro kopi af en egetræsbænk i ventesalen på Nakskov Station, to bronzeskulpturer placeret ved stationen og på øen Enehøje af hhv. lærer Victor Cornelins og polarforsker og eventyrer Peter Freuchen. Det sidste element er en lang betonbølge ved Perlestikkergade.

Nakskov Gymnasium og HF fik i 2005 en udsmykning af udearealet af Kit Kjærbye, der har form af en totalinstallation i stål og granit. En anden totalinstallation er landart-værket Dodekalitten ved Glentehøj, Kragenæs, der er blevet et landmærke på Lolland. Her danner skulptur, natur og musik en helhed. Kunstprojektet blev påbegyndt i 2010, og det forventes færdigt i 2025. Værket vil da bestå af i alt 12 sten, hugget af billedhuggeren Thomas Kadziola. Stenene har en højde på 79 m, hvoraf de to øverste meter har form som hoveder. Værket har også en lydside, og musikken hertil, Solkreds, er komponeret af komponisten Wayne Siegel.

Billedhuggerægteparret Hanne og Erik Varming boede på Femø i perioden 197176. Her, i Nørreby Anlæg, er opstillet Hanne Varmings tre bronze skulpturer af øens gamle bager dame: Amalie med hjemmehjælper fra 1998 (opstillet 2010), Amalie på lille stol fra 1974 (opstillet 2015) og Amalie på stor stol fra 1975 (opstillet 2017). Ved Præste vangen ses Erik Varmings bronze skulptur Metamorfose fra 2006 og to granitskulpturer, Elektra fra 2010 og Orion fra 2011, der alle blev afsløret i 2020. Ved Sønderby Gadekær står Holger Wederkinchs kalkstensskulptur Los, Ræv og Urhane fra 1922. I 2021 blev Stinne Teglhus’ bronzeskulptur Stenbideren opstillet foran Beboer og Sejlerhuset i Femø Havn.

Kunsthåndværk og design

Det verdensomspændende møbelfirma SOFTLINE har siden 1979 haft sin egen produktion og design af polstrede sofaer og lænestole i Maribo. Om sommeren udstilles kunst og kunsthåndværk i kulturhuset Hvede magasinet i Bandholm, der blev bygget i 1850, fredet og restaureret i 1994.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Lolland Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Billedkunst