Gavlmaleriet ved Rådmandshaven er skabt af den tyske streetart-kunstner Mr. Woodland med titlen Fowler (Fuglejægeren) i 2016 i forbindelse med projektet Næstved Kunstby. Siden 2010 har byen satset på gadekunst som en ny kunstart i byens rum. Gadekunst er ofte udført af anonyme kunstnere og illegalt, men i Næstved er kunstnerne inviteret til at udsmykke byen.

.
Vasen fra 1910 i skønvirkestil er dekoreret med en gammel teknik, der kaldes hornmaleri. Her fyldes et hult kohorn med begitning, der gennem en gåsefjer påmonteret spidsen af hornet lægges på de ubrændte genstande, hvilket giver en grov malerisk stil. Herman H.C. Kähler overtog som tredje generation virksomheden i 1917, og han ledede firmaet frem til sin død i 1940. Under hans ledelse arbejdede en del samtidskunstnere på værkstedet, og han skabte selv en del nye designs.
.

Kunsthal Rønnebæksholms udstilling Soil. Sickness. Society i 2021 spredte sig fra bygningen ud i parken til Oringe Psykiatriske Hospital, Næstved Sygehus og Marjatta, der er en Rudolf Steiner-specialskole. Udstillingen blev muliggjort af Bikubenfondens Udstillingspris Vision, som kunsthallen vandt i 2020. På billedet ses Jakob Jakobsens installation og performance Hospital for selvmedicinering.

.

Det er kulturlandskabet, der er motivet i Harald Essendrops maleri Karrebækvej mod Saltø Skov fra 1960. Billedet fortsætter det modernistiske maleris reduktion af former og farver til det monumentale og med en dramatisk overdrivelse af perspektivet i forgrunden, hvor vejen snævres ind til alléen.

.

Ludvig Finds hovedværk Portræt af en ung Kunstner fra 1893 udtrykker symbolisternes bestræbelse på at se skønheden bag overfladen. Billedet er fladt og dekorativt, tydeligt inspireret af symbolismen og japanske træsnit. Den portrætterede er maleren Aage Bertelsen, der blev født i Næstved som søn af kunstneren og tegnelæreren på Herlufsholm Kostskole Rudolf Bertelsen. Faderen var sammen med Kristian Zahrtmann også hans lærer.

.
Streetart ved Næstved Station i juni 2021 i forbindelse med den første Næstved Kunstby Festival. På festivalen blev udstillet og skabt graffitiværker, og her ses, fra venstre til højre, værker af r_u_i_n_, Harry Bones samt Wane One.
.

Med streetartværket Portræt af en marokkansk fisker fra 2015 på en silo ved Østre Mellemkaj på Næstved Havn trækker den tyske kunstner Hendrik Beikirch (med kunstnernavnet ECB) globaliseringen helt ind i hverdagen i en by i provinsen.

.

Ved Kunsthal Rønnebæksholm, en gammel herregård med en historie, der går tilbage til en kilde i 1321, møder man historien, samtidskunstens røst og et stærkt medborgerskab, som også er sigende for Næstved Kommunes kulturpolitik, der ønsker et stærkt og levende kulturliv.

I Næstved Kommune har kunsthåndværk og design været et væsentligt omdrejningspunkt først med Holmegaard Glasværk og siden med Kählers keramikfabrik. Begge har tiltrukket kunsthåndværkere, billedkunstnere og designere fra hele landet. I de senere år har Næstved satset på samtidskunst både i det offentlige rum med skulpturer og graffitiværker og med kunsthallen Rønnebæksholm, der med markante udstillinger af internationalt format har placeret kommunen på landkortet.

Kunstinstitutioner

Næstved Kommune rummer mange forskelligartede kunstinstitutioner. Under Næstved Museum hører Boderne, hvor der indtil 2019 blev udstillet samlinger fra Kählers keramikfabrik og Holmegaard Glasværk. Udstillingen fik i 2020 et nyt hjem i det gamle Holmegaard Glasværk (i dag: Holmegaard Værk), der ligger ved kanten af Holmegaards Mose. I det nye kunstneriske miljø flyttede Grafisk Værksted også ind. Grafisk Værksted kunne i 2013 fejre sit 25- års jubilæum som værksted for professionelt arbejdende kunstnere fra ind- og udland og er et kunstnerstyret værksted med tilskud fra Næstved Kommune.

I Næstved har Næstved Kunstforening siden 2013 holdt til i den gamle Kirkepladsens Skole, som kommunen har stillet til rådighed for foreningen. Kunstforeningen blev etableret i 1932 af kunstnerne Harald Essendrop, Arthur Christensen, Albert Svensen m.fl. I dag har foreningen skiftende udstillinger og arrangerer ture, koncerter og foredrag.

Lidt uden for Næstveds bykerne ligger Næstved Kommunes kunsthal Rønnebæksholm i den gamle herregård af samme navn. I 1994 erhvervede kommunen avlsbygningerne og i 1998 hovedbygningen, der i dag rummer Den Selvejende Institution Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter. Kunsthallen udvikler nyskabende kunstneriske programmer af høj kvalitet, og foruden 3‑4 årlige udstillinger danner stedet ramme om kulturelle aktiviteter. Kunsthallen er omgivet af en park og Herregårdshaven, en køkkenhave efter fransk model. Parken indgår også i det kunstneriske program, og i sommerhalvåret afholdes her bl.a. sankthans. Både parken og Herregårdshaven har fri adgang.

I det gamle fabriksområde Maglemølle ved Næstved Havn er NU Galleri rykket ind i 2019. Det er ledet af billedkunstner Søren Martinsen og tilbyder nytænkende, eksperimenterende samtidskunst.

Kunstnere

Sydsjælland har i adskillige år haft mange kunstnere boende, der enten har været tilknyttet Kählers keramiske virksomhed eller har været tiltrukket af det specielle lys på Enø.

En lokal kunstner, der spillede en særlig rolle i 1800-tallet, var tegnelærer på Herlufsholm Kostskole maleren Rudolf Bertelsen. I 1860’erne begyndte han at arbejde med landskabsmaleriet, og fra 1880’erne og frem kan indflydelsen fra naturalismen spores. Bertelsen fik inspiration fra de mange yngre kunstnere, som færdedes på egnen og ofte var gæster i hjemmet, bl.a. L.A. Ring, Godfred Christensen, H.A. Brendekilde, Albert Gottschalk, Ludvig Find, Svend Hammershøi og G.F. Clement. Derimod førte mødet med den franske maler og billedhugger Paul Gauguin hos Bertelsens barndomsveninde Mette Gauguin, født Gad, ikke til andet end en heftig meningsudveksling om kunstneriske præferencer. Bertelsen advokerede for Godfred Christensen, mens Gauguin foretrak sig selv.

Ludvig Find besøgte ofte Næstved, hvor han i år 1900 malede Landskab, Næstved. En anden kunstner, der knyttede særlige bånd til Næstved, var L.A. Ring. Efter at Ring havde tilbragt to år i Italien, vendte han i 1895 hjem til Danmark, hvor han fik husly hos Rudolf Bertelsen. Ud over Bertelsen var Ring gode venner med keramiker Herman A. Kähler og hans familie, og i 1895 gik han i gang med maleriet Forår, der portrætterede Ebba og Sigrid Kähler. Ring skildrede Kählers to døtre i haven bag Bertelsens gård i Lille Næstved, og han fik lov at arbejde med det store motiv i Kählers atelier. Under arbejdet opstod der kærlighed mellem Ring og Sigrid Kähler, og de blev gift året efter. Sigrid Kähler var selv kunstner og arbejdede på Kählers værksted med at dekorere keramik.

Af samtidskunstnere fra Næstved kan nævnes Maria Nørholm Ramouk, der er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2019. Ramouks praksis spænder fra facilitering af workshops til udstillinger og performances. Ramouk arbejder med den personlige fortælling, som har sin rod i hendes dansk-marokkanske baggrund.

Kunst i det offentlige rum

I Næstved findes flere forskellige skulpturer og figurgrupper. På toppen af Munkebakken har den lokale kunstner Jens Andersen transformeret en døende allé af elmetræer til skulpturgruppen Munke i 1997. De syv munke består af tre benediktinermunke, to franciskanermunke, en dominikanermunk og en lægbroder. Jens Andersen regnede med, at træskulpturerne kunne holde, men grundet råd i træet måtte de gentænkes. Der blev derfor lavet forme af alle munke, og i 2006 blev den første munk lavet i en bronzeudgave.

I midten af centrum på Axeltorv er i 2010 opstillet en af de mest omdiskuterede skulpturer Slattenpatten og hendes døtre fra Rønnebæksholm af Bjørn Nørgaard. Inspirationen fik Nørgaard i Vejlø Kirke, hvor den lokale billedskærer Abel Schrøder d.y. i 1660’erne skabte kirkens prædikestol.

Næstved Bibliotek har en glasinstallation af Nils Erik Gjerdevik, som kan ses både indefra og udefra. Gjerdevik udførte glasudsmykningen i årene 2004‑05 i samarbejde med glasmester Per Steen Hebsgaards værksted i Præstø. Mosaikken består af 15.000 stykker glas.

Næstveds middelalderarkitektur skaber en spændende kontrast til kunstprojektet Næstved Kunstby fra 2021. Projektet består af ca. 22 graffitiudsmykninger udført af lokale, nationale og internationale kunstnere som CMP ONE på Farimagsvej og HuskMitNavn i Østergade. Den tyske kunstner ECB har malet et portræt af en marokkansk fisker på en 35 m høj silo ved havnen. Næstved Kunstby står på skuldrene af et graffitimiljø, der igennem mere end 30 år har givet Næstved en særlig status inden for international hiphop- og graffitikultur.

Foran Næstved Sygehus i Ringstedgade blev i 1970 opstillet skulpturen Livskredsløbet af Børge Jørgensen, der også er kunstneren bag den 3,5 m høje stålskulptur Stor aggression fra 1975 ved Skovsyrevej. En kunstner fra samme generation er Willy Ørskov, hvis betonskulptur Ellipse er opstillet i 1985 i Rådhushaven.

Billedhuggeren og keramikeren Arne Bang er rigt repræsenteret i Næstved Kommune. Næstved Rådhus er prydet af Bangs Relieffer fra 1940, og i Teatergade over for rådhuset står hans skulptur Fladsåtrolden i beton fra 1944. Ved Næstved Gymnasium findes hans reliefskulptur Pallas Athene fra 1953 og en række andre relieffer. Yggdrasil fra 1967 er en keramisk vægudsmykning til Rønnebæk Skole. På Fensmark Kirkegård er opstillet to skulpturer af Bang: Høstpige fra 1972 og En falden kriger fra 1928. Også K. Hansen Reistrup var tilknyttet det keramiske miljø på Kählers keramiske virksomhed, og hans frise Havørne efter ænder blev i 1908 opsat på Kählers keramikfabrik, Kählersbakken. Uden for Næstved Gymnasium & HF blev i 2019 opstillet en 5 m høj stålskulptur af Amalie Jakobsen, Shape Shifter, der korresponderer med Anna Sørensens Keramiske objekter i vinduerne.

På Axeltorv står Bjørn Nørgaards skulptur Slattenpatten og hendes døtre fra Rønnebæksholm fra 2010. Med sit karakteristiske greb om historien, der er hentet både fra fortællingen om ellekvinden med de lange bryster og fra træskærerarbejdet på prædikestolen i Vejlø Kirke fra 1660’erne, lader Nørgaard historier og billeder fra flere tider mødes i en historisk collage.

.

Kunsthåndværk og design

Holmegaard Glasværks glassamling er en af Nordens største og vigtigste og består af mere end 42.000 stykker glas. Samlingen rummer prøvesamlingen fra flaske og emballage, glas og prototyper, designede glas samt fantastiske unika fra nogle af Danmarks største kunstnere. Samlingen indeholder glas fra bl.a. Holmegaard, Kastrup og Hellerup glasværker. Dele af produktionen af mundblæst glas videreføres i dag af Rosendahl A/S. Glassamlingen og samlingen Kählerkeramik kan ses på museet Holmegaard Værk, der åbnede dørene i 2020. På museet kan man yderligere opleve unik glaskunst af Per Steen Hebsgaard, som viser udvalgte værker fra sit mangeårige virke som glarmester med håndværksmæssig viden om glaskunst. Af nye værker kan nævnes kunstnergruppen A Kassens Endless döner fra 2017, der er inspireret af en Constantin Brancusi-skulptur og viser et evigt kørende kebabtårn.

Kähler

Næstved er nærmest synonym med navnet Kähler. I 1839 kom den holstenske pottemager Joachim Christian Herman Kähler til Næstved, hvor han åbnede eget værksted. Det blev begyndelsen på mere end 130 års keramisk familievirksomhed, først på værkstedet i Kindhestegade og siden på fabrikken på Kählersvej. Fra at have været et pottemagerværksted udviklede produktionen sig til fremstilling af kakkelovne og porcelæn, ikke mindst under sønnen Herman A. Kähler, der udviklede mange glasurer og brændinger.

Kählerfamilien drev keramikvirksomhed igennem fire generationer frem til 1974. Siden er produktion af brandet blevet overtaget af flere forskellige og drives i dag af Rosendahl Design Group.

Der var flere betydningsfulde kunstnere knyttet til Kählers keramikfabrik. Gennembruddet for virksomheden kom på verdensudstillingen i 1889 i Paris, bl.a. med det metalliske lustreglas. Blandt de tidlige kunstnere, der var knyttet til Kählers keramikfabrik, var H.A. Brendekilde, Thorvald Bindesbøll, L.A. Ring, Svend Hammershøi og Kai Nielsen. Senere kom bl.a. Allan Schmidt og Astrid Tjalk til.

Herman A. Kähler var far til billedkunstneren Sigrid Kähler, gift med L.A. Ring, og til keramikeren Stella Kähler, gift med keramikeren Jens Thirslund, samt til Herman H.C. Kähler, der overtog fabrikken. H.C. Kählers to sønner blev sidste generation af familien, der styrede fabrikken. På museet Holmegaard Værk kan man dykke ned i Kählerkeramikken. Samlingen rummer flere end 6.000 genstande og udvides fortsat. En anden gren af slægten har stået i spidsen for Rockwool-koncernen.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Næstved Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst