Blandt Odsherredsmalerne var Karl Bovin en af pionererne. Han ville fortsætte landskabsmaleriet og forny det med modernistiske strømninger. Landskab, der er malet mellem 1922 og 1967, har den karakteristiske høje horisont og den store forgrund. Det er malet med synlige penselstrøg, hvor farverne bliver blandet på lærredet.

.

Jesper Christiansens udstilling i 2020 på Odsherreds Kunstmuseum med titlen De fire årstider skildrede det område, hvor han har boet og arbejdet i flere år. Billederne samler hele hans verden fra husets indre til udsigten og den kunst, litteratur og musik, han er inspireret af, som her i maleriet Longtemps fra 2020.

.

Opstilling med svibler malede Christine Swane i 1923, efter at hun havde løsrevet sig fra påvirkningen fra Fynboerne, bl.a. broren, Johannes Larsen, og tegnelæreren, Fritz Syberg. Under påvirkning af sin mand, Sigurd Swane, som hun var gift med 1910‑20, opdagede hun den lette lyse franske kolorisme. Hendes motiver var ofte opstillinger med blomster malet i en kubistisk inspireret stil.

.

Foran Poul Johansen Maskiner i Fårevejle Stationsby blev Tue Poulsens skulptur og keramiske relief Vand i Lammefjorden opsat i 1986. I 2021 blev virksomheden overtaget af BILA Group A/S. Den dybe blå farve i relieffet danner som vandet i fjorden en lige horisont, der skaber kontrast til den blå himmel.

.

Dybt inde i Ulkerup Skov, på en tidligere landsbys oprindelige plads, er opstillet ni keramiske figurer, Ulkerup-Sjælene, udført af Per Pandrup og Martin Nybo Jensen 2010-11. De ni Ulkerup-sjæle står i to grupper: syv af dem sammen, mens to figurer 25 m derfra er på vej over til de andre. Værket er et eksempel på, hvordan negativ kulturarv kan behandles i kunsten; her i relation til fjernelsen af en hel landsby.

.

Odsherreds landskaber optræder for første gang i malerkunsten i guldaldermaleren J.Th. Lundbyes malerier fra området i perioden 1837‑47. I sine billeder, fx Sjællandsk Landskab fra 1840, ser han mod Vejrhøj og Dragsholm, og angiver porten til Odsherred fra syd. I årene op mod år 1900 kom der flere kunstnere og turister til området. De kom med dampskib og gik i land i Rørvig. Malere som Vilhelm Kyhn, Vilhelm Melbye, N.P. Mols og Theodor Philipsen malede liv og landskaber i den både idylliske og driftige landbrugs- og søfartsby; ofte med udgangspunkt i ophold på Lodsoldermandsgården på havnen.

Kunstinstitutioner

HUSET i Asnæs blev dannet i 1973 af nogle af de oprindelige Odsherredsmalere, Birthe Bovin, Karl Bovin og Aksel Møller, der ønskede et fast kunstnerdrevet udstillingssted. Kunstnerne overtog derfor en nedlagt telefoncentral midt i Asnæs, hvor de stadig holder til. HUSET i Asnæs tæller i dag 19 medlemmer (2020).

Det var HUSETs kunstnere, der i 1980 tog initiativ til at danne en fast samling af kunst i Odsherred fra 1900-tallet, og i en årrække blev der afsat 2 % af HUSETs omsætning til formålet. Herfra udvikledes planerne til Odsherreds Kunstmuseum, der blev oprettet i 1994.

Pakhuset blev indrettet som kulturhus i 1989 i Algade i Nykøbing S. Foruden skiftende udstillinger afholder to kunstnersammenslutninger deres årlige udstillinger her: Cromisterne, der blev grundlagt i 1942, og Stokrosebanden fra 1977.

Hempel Glasmuseum i Annebjerg Stræde blev grundlagt af skibsfarvefabrikant J.C. Hempel i 1964.

Kunstnere

Området er især kendt for Odsherreds-malerne. I 1970’erne og 1980’erne flyttede en række kunstnere med tilknytning til kunstnersammenslutningen Grønningen til Egebjerghalvøen i den østlige del af Odsherred, bl.a. Egon Fischer, Børge Jørgensen, Karl Åge Riget og Arne Haugen Sørensen. Hvert år i pinsen afholdes Odsherreds Kunstdage, hvor mere end 50 kunstnere holder åbent hus i deres atelierer og værksteder.

Odsherredsmalerne

I 1930’erne kom en række yngre malere til Odsherred. De bosatte sig for en kortere eller længere årrække oppe i Bjergene i det vestlige Odsherred, med de stejle bakker, det klare lys fra havet og de gode muligheder for at få billigt tag over hovedet. Malerne, med Karl Bovin og Kaj Ejstrup i spidsen, der i mange tilfælde kendte hinanden fra studieårene på Det Kongelige Danske Kunstakademi, fik hurtigt betegnelsen Odsherredsmalerne. De blev betragtet som den fjerde og yngste af de fire store kunstnerkolonier. De øvrige var: Skagensmalerne, Fynboerne og Bornholmermalerne.

Odsherredsmalerne var i 1932 medstiftere af kunstnersammenslutningen CORNER, som stadig er samlingssted for kunstnere, der knytter an til den figurative og naturalistiske kunst. De bosatte sig i nedlagte husmandssteder og aftægtshuse og talte flere kunstnerægtepar: Karl Bovin og først Amy Bovin, senere Birthe Bovin, Kaj Ejstrup og Helga Klitbæk Ejstrup, Ellen Krause-Rønn og Viggo Rørup samt kunstnerne Povl Christensen, Victor Brockdorff og Ernst Syberg. Lauritz Hartz opholdt sig over 50 år på Sindssygehospitalet i Nykøbing S, men fortsatte sit virke som maler.

Kunst i det offentlige rum

I Nykøbing S ved det sammenbyggede bibliotek og kulturhus Pakhuset er placeret en række værker. Det drejer sig om Blå søjle-skulptur, opstillet i 1989, af billedhuggeren Egon Fischer, Formcyklus af Ole Christensen, opstillet i 1975, samt et facaderelief (u.å.) af Gay Christensen.

Inde i Ulkerup Skov, syd for Nykøbing S, er opstillet ni keramiske figurer, Ulkerup-Sjælene, udført 2010‑11 af Per Pandrup og Martin Nybo Jensen til den tidligere skovlandsbys plads. I Asnæs foran Odsherreds Kunstmuseum blev i 1996 opsat skulpturen Torso af Knud Nellemose samt jernskulpturen Håbets port af Anton Linnet i 1982. I biblioteket Aksen findes Morten Strædes skulptur Dagens Galskab, opstillet i 2013, samt en række relieffer af Egon Fischer. Foran Odsherreds Gymnasium er opsat Børge Jørgensens stålskulptur Syntese over Liv 3 fra årene 1983‑85. Ved Bobjergskolen er i 1977 opstillet skulpturen Fløjtespillende Dreng af Johannes Hansen.

I Fårevejle Kirkeby udførte Tue Poulsen i 1986 en keramisk udsmykning til Poul Johansen Maskiner, der består af et bånd på facaden med landskabsmotiver fra Odsherred. I Højby er skulpturen Uden titel af Karl Åge Riget opstillet på Hovedgaden i 1990. I forbindelse med opførelsen af idræts- og kulturcenteret Borren i 2018 har maleren Arne Haugen Sørensen skabt det store keramiske relief Sankt Jørgen og Dragen.n

Kunsthåndværk og design

Kph 4500 er navnet på den kunstnerby, der er blevet etableret på og ved Havnevej i Nykøbing S. Her har en række kunstnere og kunsthåndværkere indlogeret sig i markante og i visse tilfælde helt nybyggede huse med udstillinger og åbent husarrangementer. Ovnhusmarkedet finder sted den fjerde weekend i juli og omfatter 70 kunsthåndværkere, der er udvalgt efter ansøgning og censurering.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odsherred Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst