Sigvard Hansen var blandt de malere, der i begyndelsen af 1900-tallet tilhørte kunstnerkolonien Ørnebjerg. Maleriet er fra 1911 og viser en gård ved Rebild Bakker. Gravlev Kirke kan skimtes midt i landskabet.

.

Det varierede og kuperede landskab omkring Rebild Bakker, Lindenborg og Gravlev Ådale samt Rold Skov har tiltrukket tilrejsende kunstnere siden midten af 1800-tallet. Kunstnerne koncentrerede sig i den østlige del af dét, der nu er Rebild Kommune, især omkring egnen ved Rold Skov, Rebild og Skørping.

Kommunen rummer ingen statsanerkendte udstillingssteder, men Rebildcentret har en samling malerier af egnens kunstnere. Til centeret hører også Thingbæk Kalkminer, bl.a. med skulpturer i Bundgaards Museum. I Rebild Bakker findes desuden flere kunstværker i det offentlige rum, der knytter sig til egnens historie.

Kunstnere

Da danske landskabsmalere i midten af 1800-tallet begyndte at rejse rundt i Danmark for at finde motiver, kom de også til den nuværende Rebild Kommune. Jens Peter Møller besøgte egnen i 1853, Harald Foss i 1865, og året efter kom han i selskab med Edvard Petersen. Edvard Petersen blev en flittig gæst i årene fra 1866 og frem, hvor han malede flere partier fra Buderupholm og Rebild Bakker. Carl Bøgh var også blandt de første kunstnere, som fik øjnene op for den midthimmerlandske natur. Senere kom maleren Sigvard Hansen til egnen, formentlig inviteret af godsejer Frederik Dahl på Buderupholm Hovedgaard.

I starten af 1900-tallet var flere lokale landskabsmalere bosat i området, herunder Mouritz Nørgaard og Søren Josva Christensen. I dag har kommunen stadig udøvende lokale kunstnere, bl.a. maleren Karsten Hallberg bosat i Støvring.

Anders Bundgaard, Ørnebjerg og Thingbæk Kalkminer

Billedhugger Anders Bundgaard (1864-1937) er Rebild Kommunes mest betydningsfulde kunstner. Han blev født i Ersted ved Aarestrup og i 1885 optaget på Kunstakademiet i København. Blandt hans hovedværker hører Gefionspringvandet ved Langelinie, 1908, Cimbrertyren i Aalborg, 1937, samt udsmykningen af Københavns Rådhus 1894-99, hvor han udførte omkring 150 værker i granit.

Sammen med godsejer Frederik Dahl fik han idéen til at skabe kunstnerkolonien Ørnebjerg. I år 1900 købte de således sammen med 15 kunstnere bakkeknuden Ørnebjerg nord for Rebild og byggede en kunstnerbolig med atelier i ådalen nedenfor. Blandt de kunstnere, der var involveret i Ørnebjerg, var Agnes og Harald Slott-Møller, Ella og Hans Nikolaj Hansen, Peder Mønsted, Sigvard Hansen, Johannes Boesen, S. Clod Svensson, Ole Due, Heinrich Dohm, Jens Vige, C.M. Soya-Jensen og G.F. Clement.

17 år efter etableringen blev kunstnerkolonien opløst, og kunstnerparret Ella og Hans Nikolaj Hansen købte Ørnebjerg og byggede et hus med atelier på toppen af bakkeknuden. Indtil huset brændte i 1945, var det familiens hjem og et mødested for mange kunstnere.

Bundgaard var ikke kun involveret i Ørnebjerg. I 1904 købte han Thingbæk Møllegaard med tilhørende kalkbrud, og i 1926 begyndte han en egentlig minedrift. 1935 åbnede han et skulpturmuseum med egne værker i Thingbæk Kalkminer. Fra 1969 kunne billedhugger Carl Bonnesens skulpturer også ses her.

I 2014 blev attraktionen udvidet under navnet Rebildcentret med udstillingslokaler, der bl.a. rummer motiver fra egnen udført af Ørnebjergkoloniens kunstnere. Heksen Dannie Druehyld har også værksted her. Udstillingerne vil især være rettet mod kalk, kilder, kunst og den kolde krig.

Kunst i det offentlige rum

I Rebild Kommune findes den offentlige kunst på pladser og torve, skoler og biblioteker samt ved offentlige institutioner. Kommunens byer har ikke en lang historisk tradition for at inddrage billedkunst i arbejdet med egnsudvikling, men gennem de senere årtier er nogle af byerne blevet beriget med skulpturer, herunder Skørping og Terndrup. Det er dog først og fremmest i Støvring, at der findes et større antal kunstværker i det offentlige rum, bl.a. Erik Heides Stor Jernfugl fra 1987 ved gymnasiet og Lene Elsners vandkunst fra 2006 ligeledes i Jernbanegade. I 2009 kom to nye skulpturer til Støvring. Den ene af Thorvald Odgaard er lavet til pladsen ved Øster Hornum Kirke, og den anden ved stationen af Britta Madsen markerer Porten mod verden.

I Rebild Bakker er der en koncentration af værker, som knytter sig til egnens historie og identitet. Her findes Cimbrerstenen rejst i 1933 og udført af billedhugger Anders Bundgaard som en erindring om kimbrernes påståede eksistens i og afrejse fra Himmerland.

Den amerikanske billedhugger Dennis Smith har udført flere værker, der står i Rebild Bakker, og som relaterer sig til egnens historie. Han har udført en række buster fra starten af år 2000 af personligheder, der kan knyttes til Rebildselskabet. Smith har også lavet skulpturgruppen Kristinas Familie, der afbilder kunstnerens egne forfædre som udvandrerfamilie. Værket er fra 2000 og doneret til Rebildselskabet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

I Terndrup ved anlægget står et andet værk, der knytter sig til egnens historie. Det er opført i 1988 til minde om 200-året for Stavnsbåndets ophævelse og er skabt af Henrik B. Andersen. Skulpturen er opbygget af geometriske elementer i cortenstål og har indgraveret en tekst af forfatteren Peter Seeberg.

Et større, lokalt initiativ er etableringen af Land Art Rebild i 2012. Land Art Rebild har indtil videre opstillet tre værker 2015-16: Karen Kirstine Ballegaards Poesi i Skoven, Tulle Ruths Drive In for Lydkunst samt Jens Chr. Jensens Hvepsebo. Værkerne finansieres gennem fundraising i offentlige puljer og private fonde samt i enkelte tilfælde private donationer. Derudover har projektet hvert år modtaget støtte fra Rebild Kommune – de første år fra Kulturrådet – og 2015-17 desuden fra Rebild Kommunes Fyrtårnspulje.

Kunsthåndværk og design

Guldsmed Dorte Lausten i sit værksted i Blenstrup, hvorfra hun laver altersølv og smykker.

.

Egnen omkring Rold Skov har en tradition for fremstilling af lertøj, der i dag er kendt som Hellum lertøj. På de små husmandssteder, hvor der var ler i undergrunden og adgang til brændsel i skoven og på heden, blev der fremstillet forskellige former for husgeråd. I 1837 var der i og rundt om landsbyen Hellum omkring 45 pottemagerværksteder. En af de kendte pottemagerslægter var familien Lind, der i 1905 etablerede værksted i Skørping. Værkstedet lukkede i slutningen af 1930’erne.

I 1834 blev Conradsminde Glasværk etableret under herregården Nørlund i den sydvestlige del af Rold Skov. På glasværket blev der mundblæst flasker, sylteglas, medicinglas, karafler og drikkeglas i klart, hvidt og farvet glas. Produktionen blev nedlagt i 1857 og flyttet til det nærliggende Mylenberg Glasværk ved Arden, der lukkede få år senere i 1863.

I 1955 startede keramiker og maler Chris Moes galleriet Roldhøj ved Museum Rebild. Moes aktualiserede egnens gamle pottemagertradition, mens han boede i Siem Gamle Skole, hvor han afprøvede både brændinger, glasurer og forskellige former for ler.

I dag har Rebild Kommune et bredt udvalg af kunsthåndværkere, herunder guldsmed Dorte Lausten i Blenstrup, der er uddannet hos guldsmed Bent Exner og arbejder med unikasmykker og udformning af kirkesølv, og billedvæver og tekstilkunstner Inge Bjørn, der kommer fra en lille gård ved Aars. Sammen med andre vævere fremstillede hun 1958-60 Asger Jorns og Pierre Wemaëres store gobelin Le long Voyage/Den lange Rejse i Paris, der i dag hænger på Museum Jorn i Silkeborg. I Støvring findes glasog tekstilkunstnerne Britta Madsen og Søren Gøttrup, der har arbejdet sammen siden 1980’erne.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Rebild Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst