Først relativt sent opdagede kunstnerne Vestjylland som motiv i deres kunst. L. Tuxen besøgte Nymindegab i 1879, og N.P. Mols malede både kreaturer og livet i Vestjylland. Men allerede i begyndelsen af 1800-tallet var lokale kunstnere som malersvenden Jesper »Maler« (egentlig Jesper Kierkegaard) aktive. Siden voksede interessen blandt modernistiske kunstnere for den voldsomme og storladne natur.

Kunstinstitutioner

Vestjyllands Kunstpavillon og Arne Haugen Sørensen Museum i Videbæk er tegnet af Tegnestuen Henning Larsen. Første del, Vestjyllands Kunstpavillon, blev indviet i 2012, mens museet åbnede i 2017.

I Hvide Sande arrangerer foreningen Kunst i Manøvregangen udstillinger ved slusen i sommermånederne under titlen Kunst i Slusen.

Ringkøbing-Skjern Museum har gennem årene erhvervet en større samling af kunst med topografisk og biografisk perspektiv. Samlingen omfatter bl.a. værker af Ernst Hansen, N.P. Mols, Sergius Frost, Peter Holm og Kai Husum.

Kunstforeningen for Ringkøbing og Omegn, der blev stiftet i 1966, er kommunens eneste kunstforening. Foreningen udstiller fast i Rådhushallen i Ringkøbing og modtager tilskud fra kommunen. Desuden udstiller den indimellem i Kunstpavillonen og er aktivt medvirkende til at få kunst til kommunen.

International Træsymposium blev i 2018 afholdt for ottende gang. Det foregik i Ringkøbing med deltagelse af ti kunstnere. Et stort publikum fulgte deres arbejde med træskulpturer på plænen ved Havnepladsen. Symposiet var arrangeret af en komite med den lokale trækunstner Otto Pilgaard i spidsen.

Kunstnere

Konsul Chr. Husteds købmandsgård, malet af Jesper Kierkegaard (kaldet Jesper »Maler«) i 1847, forblev købmandsforretning frem til 1994, og bygningerne på hjørnet af Østergade og Nørregade ser stadig nogenlunde ud, som da Jesper Maler skildrede dem.

.

Den omrejsende silhuettør Franz Liborius Schmitz’ silhuetklip af Ringkøbingkøbmanden Lauridz Buch med familie fra 1816. I årene 1799‑1827 rejste Schmitz rundt i det meste af Danmark, store dele af Norge samt visse dele af Sverige og Slesvig-Holsten for at sælge sit håndværk; oftest i de mindre byer.

.

Allerede i begyndelsen af 1800-tallet var to kunstnere aktive i Ringkøbing. Den ene var malersvenden Jesper »Maler« (Jesper Kierkegaard), der i perioden 1808‑47 lavede akvarelprospekter fra byen. Den anden var Franz Liborius Schmitz, en omrejsende silhuettør fra Tyskland, der i 1816 portrætterede købmanden Lauridz Buch med familie.

Flere kunstnere er rejst gennem kommunen for at skildre den karske natur. L. Tuxen besøgte området i 1879 på sine opdagelsesrejser i Jylland. Også N.P. Mols malede både kreaturer og livet langs kysterne i Vestjylland.

Sergius Frost malede marinemalerier og motiver fra kysten i naturalistisk stil i perioden 1930‑55. Kai Husum, der debuterede i 1952, var mere modernistisk i sine ekspressionistiske malerier af landskaber, huse og mennesker langs havet og fjorden. Begge var autodidakte.

Videbæks store kunstner, billedhuggeren Jens Lund, var født i byen. Hans fire figurgrupper i kalksten fra årene 1929‑33, Årstiderne, stod oprindelig ved Søpavillonen ved Peblingesø i København, men blev i 1996 opstillet i Videbæk Anlæg.

Billedkunstneren og forfatteren Henrik Have var bosat i kommunen, hvor han udførte en del offentlige udsmykningsopgaver. Billedhuggeren Leo Andersen har eget galleri, Galleri 63, i Ringkøbing.

Kunst i det offentlige rum

Bybrønden på Torvet i Ringkøbing. I midten af billedet ses Prins Henriks skulptur Miss Fredensborg blev udlånt til byen i 2015 og i den forbindelse omdøbt til Miss Ringkøbing.

.

I 2013 erhvervede en gruppe erhvervsfolk H.P. Pedersen-Dans oprindelige skulptur af Holger Danske fra 1907. Den var oprindelig bestilt til Hotel Marienlyst i Helsingør. I dag står Holger Danske på en plads i Skjern, der er opkaldt efter ham.

.

Udsigt over Hvide Sande med folkegaven, et værk udført af Leo Andersen, i anledning af byens 75-års jubilæum. En halvkugle i rundkørslen, Jordens Navle, symboliserer livets begyndelse, og lige bagved ses Punktet med syv skibsstævne omkring en globus. Hele værket er fra 2006 og bærer titlen Cyklus. Det omfatter også Livstrappen og Mindesmærket og sammenfatter derved en livscyklus: hvor man kommer fra, hvor man rejser hen, og døden.

.

Ved Ringvejen i rundkørsel Øst i Skjern blev Piet Heins Superellipse opstillet i 1999 som et symbol på en dynamisk og fremskridtsvenlig by. Hein havde en vis tilknytning til Skjern, hvor han havde boet i en periode, og det var her, hans Superellipse blev fremstillet i samarbejde med fabrikant Theodor Skøde Knudsen og eksporteret til mere end 30 lande fra virksomheden The Super Egg World Center. I rundkørsel Nord er i 2005 opstillet en anden skulptur af Piet Hein, Kysset.

Ved indkørslen til Videbæk fra øst står Per Arnoldis store V i rundkørslen. Værket spiller åbenlyst på det første bogstav i byens navn, men er samtidig en sammenstilling af to flader, der fremstår forskelligt, når man kører rundt om dem. Ved indgangen til byens torv står Rislestenen af Ole Mynster Herold, der blev opstillet i 2003. Samme sted ses Stjernetorv-Springvandet af Preben Laugesen fra 2002. Kunstruten i Videbæk omfatter i alt 17 skulpturer, hovedsagelig opstillet langs Bredgade.

I Tarm blev Peter Hentzes skulptur Genius fra 1992 opstillet for at markere sammenlægningen af syv sogneråd til Egvad Kommune i 1966. I dag står skulpturen i rundkørslen på Åboulevarden i Tarm.

Jens Galschiøt har udført to skulpturer i kommunen, Den dykkende dame fra 2011 i Tarm og Survival of the Fattest fra 2006, der er opstillet på Havnepladsen i Ringkøbing. Sidstnævnte er en politisk ladet skulptur, der rummer en åbenlys kritik af den skæve fordeling af verdens ressourcer.

Ved Servicecenter Tarm står Hanne Varmings skulptur Mor med to børn, der blev opstillet i 1980. Af samme kunstner blev i 1998 opstillet Skjernpigen på Banktorvet i Skjern. Hun er skildret i en dagligdags situation, hvor hun er ved at klæde sig på. Værkerne rummer Varmings karakteristiske realisme og kan ses som en hyldest til hverdagen. Skjern fik i 2013 opstillet H.P. Pedersen-Dans oprindelige bronzeversion af Holger Danske fra 1907, som de fleste kender fra Kasematterne under Kronborg, hvor den i dag er støbt i beton. Skulpturen blev bragt til byen, efter at en gruppe erhvervsfolk havde købt den på auktion.

I 2013 fik Tarm også en skulptur af Hans Krull, Englekvinde rider på havmandens ryg, udhugget i træ og opstillet i Svinget. Efter tre års diskussion blev Bent Sørensens skulptur Mand der høster fra 1958 i 1986 flyttet til sin nuværende placering foran biblioteket. Der er tale om et tidligt, figurativt værk af kunstneren, der senere skiftede til et nonfigurativt udtryk.

En kunstner født i Ringkøbing, som fik mulighed for at lave et værk om en anden ringkøbingenser, var Chresten Skikkild, hvis statue af polarforskeren Ludvig Mylius-Erichsen står foran Ringkøbing Museum. Den blev opstillet i 1916 og fremstiller polarforskeren som en vandringsmand, nærmest en pilgrimsrejsende. En anden kendt ringkøbingenser er politikeren J.C. Christensen, der blev portrætteret af Johannes Bjerg. Skulpturen fra 1952 blev i 1993 opstillet ved I.C. Christensens Allé.

Ringkøbing har fire skulpturer af Ejgil Westergaard, bl.a. En rigtig vestjyde fra 1986 på gågaden, der viser hans fortrolighed med natursten. I forbindelse med byens 550-års købstadsjubilæum blev skulpturen Bølge fra 1993 af Niels Aage Schmidt afsløret. Værket skildrer relationerne mellem mennesket og havet og de til tider overvældende naturkræfter ved at sammenstille Vesterhavets store bølge med de små mennesker ved skulpturens fod. Et vartegn for byen er Henrik Haves store kubus Hezekiels skammel fra 1993, der er placeret i rundkørslen i byens østlige del. Derudover findes to relieffer af samme kunstner i Ringkøbing.

Hvide Sande fik ved sit 75-års byjubilæum i 2006 værket Cyklus som en folkegave. De fire skulpturer, der er placeret rundtom i byen, er udført af Leo Andersen som en livscyklus: Jordens Navle, Punktet, Livstrappen og Mindesmærket.

Mellem Ringkøbing og Skjern i Bundsbæk Naturpark har Alfio Bonanno skabt land art-projektet De fire øer i årene 2010‑12. De fire skulpturer med de billedskabende titler Whistling Bird Island, One Stone Island, Milk and Honey Island og Last Island er skabt til stederne med naturens egne materialer såsom pileflet og brændt træ. De indgår i Ringkøbing-Skjern Museums oplevelsespark, der forener natur, historie og kunstoplevelser.

Smeden og opfinderen Christian Øllgaard har i Lem skabt en række skulpturer, der skildrer smedehåndværket og livet i middelalderen i en underfundig naivistisk stil. Skulpturerne er skabt mellem 1974 og 1990 og blev genindviet i 2011 af Borger- og Håndværkerforeningen.

Bag Brugsen i Lem står smeden og opfinderen Christian Øllgaards naivistiske skulpturer, der skildrer smedehåndværket. Skulpturerne er udført mellem 1974 og 1990 og renoveret i 2011 af Borger- og Håndværkerforeningen.

.

Kunsthåndværk og design

Der er et stort udbud af kunsthåndværk og design i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvilket skyldes de gode, billige muligheder for værksteder og den gode adgang til salg direkte fra producenterne. Den profil understøttes i Ringkøbing, der har kunsthåndværkermarked i sommermånederne.

I Nørre Bork har keramiker Inge Margrethe Poulsen værksted og butik, Nr. Bork Keramik, med egenproduceret raku, brændt keramik og stentøj. Keramikkens Hus i Ringkøbing drives af pottemager Ellen Willer Donatien, som sammen med sin mand, Paul Willer Donatien, har haft udsalg og produktion siden 1998. Hanne Marie Leth Andersens underfundige fajancer sælges fra Andersen Keramik. Kunst & Keramik i Hvide Sande sælger keramik af Marianne Strube og glas af Dorthe Bent samt kunsthåndværk af andre kunstnere.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst