Den næsten umulige opgave at skabe en harmonisk sammenhæng mellem to meget forskellige bygninger, rådhuset og biblioteket, løste Egon Fischer med sin Skulpturbro fra 1980, hvor han skabte en passage af cortenstål med store blomster på. Indenfor kan den besøgende bl.a. spille på et klokkespil med farvede hamre.

.

Udsigt fra Vedbæk Krohave fra 1853 af Andreas Juuel. På billedet optræder Andreas Simmelhag, varemægler og stifter af firmaet Simmelhag & Holm, med familie og venner. Juuel var uddannet på Den Kongelige Porcelainsfabrik og var kendt for sine topografiske malerier, som han med stor succes overførte til porcelænsvaser.

.
Udsigt over Næsset ved Rudersdal med bønder i traditionel beklædning i arbejde på marken. Foto af udsnit af et vægmaleri af Erik Pauelsen fra 1786, der findes i Dronninggaard Salonen i Moltkes Palæ i København.
.

Med beliggenheden nord for København og en natur rig på skovområder, kuperede landskaber, søer og Øresundskysten har Rudersdal Kommune været et velbesøgt område for danske landskabsmalere siden slutningen af 1700-tallet. En af de første kunstnere, der skildrede egnen, var Erik Pauelsen, der i slutningen af 1700-tallet malede en serie på otte værker af landstedet Dronninggård ved Furesø. To af værkerne er i dag en del af Rudersdal Museers samling, hvoraf det ene er Udsigt over Furesøen, Smedien i Rudersdal fra 1786.

Marinemaleren Carl Emil Baagøe tog turen til Vedbæk, hvor han skildrede miljøet omkring Øreundskysten, og i 1888 malede Axel Helsted Ved Skodsborg Badehotel. I slutningen af 1800-tallet malede Ad. Kittendorff kysten ved Skodsborg og Strandmøllen, mens Frants Henningsen i 1879 tegnede flere motiver af fiskerne og deres daglige arbejde ved Vedbæk. I 1887 besøgte Georg Emil Libert Søllerød, hvor han bl.a. malede Søllerød Sø set fra Præstegården.

I 1906 kom L.A. Ring til Søllerød, hvor han malede Ved Nærum Gadekær, udsigt mod Rundforbi med de omgivende marker, og Frida Bugge malede i 1911 Fra Rudersdal med Rudersdal Kro. I 1930’erne skildrede Søren Hjorth Nielsen Holte Station i sit karakteristiske forenklede og farverige formsprog.

Adskillige kunstnere har boet i kommunen gennem tiden, og i dag bor og arbejder mange kunstnere og kunsthåndværkere stadig i området. Kommunen ejer en omfattende samling af kunstværker, der består af både malerier, skulpturer, relieffer, tegninger og grafik. Værkerne findes både i den topografiske samling, på kommunens institutioner og i det offentlige rum, fx hænger der i Rådssalen på det tidligere Søllerød Rådhus fra 1903‑04 et stort freskomaleri af Knud Agger fra 1943, der forestiller Kalvemosen i Søllerød. I den gamle villa Frydenholm i Holte, der i dag er plejehjem, kan man opleve freskomalerier af Jais Nielsen fra 1937.

Kunstinstitutioner

Der er flere mindre udstillingssteder, der viser lokal kunst, herunder Kulturcenter Mariehøj i Holte, Kulturcenter Mantzius i Birkerød samt den selvejende institution Havarthigaarden ligeledes i Holte. Rudersdals Biblioteker viser også skiftende udstillinger med billedkunst, og i Birkerød har Birkerød Kunstforening siden 1996 arrangeret udstillinger med primært dansk billedkunst i Gl. Præstegaard.

Mothsgården i Søllerød, der er en del af Rudersdal Museer, indeholder en samling på over 1.000 topografiske malerier, som vises i skiftende særudstillinger ofte kombineret med kulturhistorie. Malerisamlingen er en fusion af to tidligere samlinger fra hhv. Søllerød og Birkerød Kommuner.

Kunstnere

Flere kunstnere har gennem tiden været bosat i området. I 1800-tallet skildrede Bredsdorff-familien igennem to generationer Birkerødegnen. Til første generation hørte Johan Ulrik Bredsdorff og til den anden børnene Axel og Majsa. Fra 1880’erne og frem til 1940’erne skildrede de området omkring Birkerød, foruden adskillige motiver fra selve byen og landsbyen Kajerød, hvor familien havde sin slægtsgård. De tidlige værker af Johan Ulrik Bredsdorff er i en senromantisk stil, mens de senere er mere impressionistiske. Fokus på lyset og de lette, tydelige penselstrøg, som netop kendetegner impressionismen, præger også Axel Bredsdorffs malestil. Hos Majsa Bredsdorff derimod ses en mere enkel og ekspressionistisk tilgang til maleriet.

Blandt de efterfølgende naturalistiske landskabsmalere skal nævnes Viggo Langer, der flyttede til Holte i 1913, og Harald Pryn, der 1921‑31 boede på Egebækvej i Gammel Holte. Pryn malede motiver fra bl.a. Gammel Holte og Søllerød med det bakkede landskab og de spredte gårde, fx Vinterparti fra Gl. Holte (Gl. Holtegade) fra ca. 1920‑25.

Vilhelm Bjerke-Petersen malede landskabet omkring Birkerød i midten af 1920’erne. Han er i dag mest kendt for sine surrealistiske værker, men som ung, hvor han boede i Birkerød med sine forældre, malede han mere traditionelle landskabsmalerier.

Christine Swane flyttede til Birkerød i 1920’erne. Hun malede primært naturalistiske værker med mange detaljer i sine tidlige år, men efter 1910, hvor hun giftede sig med maleren Sigurd Swane, ændrede malerierne sig til at blive mere kubistiske og geometriske. Christine Swane både malede, tegnede og broderede tæpper, ligesom hun udførte keramiske arbejder.

En af det konkrete maleris foregangsmænd, Ib Geertsen, flyttede i 1944 til Birkerød. Her boede han ikke langt fra maleren Richard Mortensen, der var bosat i byen ad flere omgange. Geertsen arbejdede fra 1940’erne med geometri som grundstammen i sin kunstneriske produktion, hvor formen og farven blev styrende. Geertsen er kendt for sine mange udsmykninger og som medstifter af kunstnersammenslutningen Linien II i 1947.

Af nulevende kunstnere bor og arbejder Stig Brøgger i Vedbæk. Brøgger var tilknyttet Eks-skolen, Den Eksperimenterede Kunstskole, i årene 1964‑66 og arbejder med en bred vifte af udtryksformer fra maleri og fotografi til skulptur og installation.

Kunst i det offentlige rum

Der er mange kunstværker i det offentlige rum, og hovedparten er blevet erhvervet siden 1960’erne af de to tidligere kommuner, Søllerød og Birkerød.

I Holte bymidte blev enkelte skulpturer opført på baggrund af forskellige kunst- og forskønnelsesprojekter op gennem 1980’erne og 1990’erne. Et større udsmykningsprojekt i Holte er Ib Geertsens totaludsmykning af tunnelen under Kongevejen fra 1978. Værket er karakteriseret ved Ib Geertsens foretrukne malestil – geometriske former i klare farver.

I den tidligere Birkerød Kommune havde man fra midten af 1960’erne og frem til slutningen af 1990’erne et kunstudvalg, der bl.a. i 1970’erne stod bag de årlige skulpturudstillinger i Hovedgaden i Birkerød. Det blev en tradition at erhverve et eller flere af de udstillede værker, hvilket har ført til en større skulptursamling udført af en række anerkendte kunstnere. De vidt forskellige skulpturer er placeret i og omkring Birkerød bymidte. Erik Poulsens figurative bronzeskulptur Bellevue – tre badende kvinder fra 1977 står på Hovedgaden, og på Birketorvet er Markan Christensens abstrakte aluminiumsskulptur Opadstræbende balance fra 1993 placeret. I parken ved den gamle præstegård er opstillet Jørgen Haugen Sørensens 2 m høje granitskulptur Den grønne pæl fra 1977, der blev indkøbt i 1981.

I Bistrup kan man opleve Henry Heerups granitskulptur Familien fra 1960. Et af Birkerøds mest markante værker er den gigantiske Skulpturbro fra 1980 af Egon Fischer, som forbinder Hovedbiblioteket med det daværende Birkerød Rådhus. Skulpturbro er et af Fischers hovedværker.

I dag er kunsten i det offentlige rum fortsat på kommunens årlige budget og bliver administreret af et kommunalt kunstudvalg.

Kunsthåndværk og design

Nærheden til vandet og København har tiltrukket adskillige kunsthåndværkere, som især har bosat sig i Birkerød. Her har bl.a. keramiker Tine Riegels på Kildedalsvej lavet hånddrejede brugsting og keramik i skulpturelle former siden 1977. I Holte har Jytte Flügge værksted, og i Vedbæk på Trørødlund arbejder Mette Harning.

Tekstildesigner Vibeke Gregers Clausen bor i Birkerød og har lavet flere kirkeudsmykninger, fx altertæppet til Sankt Andreas Kirke i København. Billedvæver Elisabeth La Cour bor også i Birkerød, og hendes vævede tæpper findes bl.a. på Allerød Rådhus.

Birkerød Kunstforening arrangerer jævnligt udstillinger med lokale kunsthåndværkere i Gl. Præstegaard. I 2011 viste Gl. Holtegaard udstillingen Lerets Magi med værker af internationalt anerkendte kunstnere, der arbejder med ler i deres kunst, som Ai Weiwei, Hylton Nel, Grayson Perry og Clare Twomey.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Rudersdal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst