Siden 2008 har Augustiana Kunstpark & Kunsthal holdt til ved Augustenborg Slot. I 2018 erhvervede Sønderborg Kommune parken omkring slottet. Kunsthallen holder skiftende udstillinger i palæerne, og hver sommer er der udstillinger i parken. Skulpturen Hulk er skabt af Ole Lorin Rasmussen til udstillingen i 2016.
.

Ringriderstatuen fra 1998 på Sønderbro i Sønderborg er skabt af Hans Pauli Olsen i bronze og granit. Den mere end 4 m høje skulptur fortolker det traditionelle herskersymbol på en ny måde ved at bruge soklen til at skildre dramaet fra de årlige ringridninger og samtidig vise hest og rytter i roligt skridt øverst.

.

Ved første øjekast er det svært at trænge ind i Ken Dennings værk Uden Titel fra 2016. Den 1 x 1 m store zinkplade er både bemalet og bearbejdet ved at skrabe og ridse i overfladen. Den intense stemning skabes af den meget nedtonede kolorisme samt de meget små forskelle i overfladen.

.

Siden 2008 har Claus Carstensens bronzeskulptur Uden titel, men kaldet Pegeren, stået foran Sønderborg Statsskole på Ringridervej. Skulpturen er et selvportræt, hvor kunstneren stående på en stol med blottet overkrop peger direkte, næsten anklagende, på beskueren. Værket er en kommentar til kunstnerens rolle i samfundet, hvor kunstneren både peger og blotter sig selv.

.
Sønder Havnegade i Sønderborg løber langs den østlige side af Als Sund, der deler byen. Her er gaden set mod nord. Hvor Sønder Havnegade bliver til Nørre Havnegade, ses det store gavlmaleri, som den lokale kunstner Andreas Welin udførte, da Sønderborg var vært for Nordens største spejderlejr, Spejdernes Lejr, i 2017. Til højre for gavlmaleriet anes Kong Christian X’s Bro, der er en af de to broer, som forbinder byen over Als Sund.
.

Blandt kommunens store malere skal guldaldermaleren C.W. Eckersberg nævnes. Han voksede op i Blans og skildrede som ganske ung det kuperede landskab ved Als Sund. Egernsund blev i årtierne omkring år 1900 hjemsted for en veritabel kunstnerkoloni. Kystlandskabet og egnens karakteristiske teglværker vedblev at inspirere kunstnere langt op i 1900-tallet.

Kunstinstitutioner

Museet på Sønderborg Slot blev etableret i 1908 og favnede oprindelig både kultur- og kunsthistorien. Det rykkede ind på Sønderborg Slot i 1921 og er i dag en del af Museum Sønderjylland.

I forbindelse med museumsfusionen i 2006 opstod Museum Sønderjylland, og det museale arbejde med billedkunsten er nu lagt ud til Brundlund Slot i Aabenraa og Kunstmuseet i Tønder.

Sønderborg Kommune erhvervede i 2018 de fredede palæer og parken omkring Augustenborg Slot og oprettede Augustiana Kunstpark & Kunsthal som en udstillingsplatform for internationalt orienteret samtidskunst. Udstillingsstedet Kunstpunkt i byens gamle posthus og atelierfællesskabet Kunstværket i det tidligere rådhus understøttes af kommunen.

Sønderjyllands Kunstskole blev etableret i 1980 og har til huse i det nye Multikulturhuset, som åbnede på havnen i Sønderborg i 2017. Skolen udbyder kunstkurser for både børn og voksne og driver udstillingsrummet X-bunkeren.

Kunstnersammenslutningen Grænselandsudstillingen blev etableret i 1970 og er blevet en institution i Sønderjylland.

Kunstnere

Landsdelens skiftende politiske og kulturelle tilhørsforhold har haft indflydelse på billedkunstnernes valg af uddannelsessted, afhængigt af om de følte sig tilknyttet en dansk eller en tysk kulturkreds. De fleste kunstnere orienterede sig frem til midten af 1800-tallet mod Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, mens enkelte søgte til bl.a. kunstakademierne i Düsseldorf, Weimar og München.

Portrætmaleren C.A. Lorentzen var fra Sønderborg, og hans elev C.A. Jensen kom fra Husum. C.W. Eckersberg blev født i Blåkrog, som i dag ligger i Aabenraa Kommune, men voksede op i Blans ved Als Fjord. Eckersberg malede landskabet på sin barndomsegn, fx Teglværket Renbjærd ved Flensborg Fjord fra 1830.

Et halvt århundrede senere blev teglværkerne og landskabet ved fjorden centrum for en kunstnerkoloni. Den blev grundlagt i 1882 og var i en periode på 40 år hjemsted for både tilrejsende og lokale malere. De fleste af koloniens kunstnere var uddannede ved akademierne i de større nordtyske byer. Som Skagensmalerne mod nord blev kunstnerne i syd tiltrukket af lyset ved fjorden, de små fiskersamfund og egnens maleriske teglværker med skorstene og røde tage. Sammenholdet hos kunstnergruppen i Egernsund svandt gradvis ind i de første år af 1900-tallet, indtil kolonien til sidst kun bestod af nogle få lokale kunstnere, heriblandt Anton Nissen og Maria Schlaikier, som efter deres giftermål i 1903 bosatte sig ved Rinkenæs. Med grænsedragningen tværs gennem Flensborg Fjord i 1920 opløstes kolonien helt.

Egernsundmalerne praktiserede med få undtagelser et idealiseret friluftsmaleri, men også kunstnere, der arbejdede i et for datiden moderne formsprog, opholdt sig i kortere eller længere tid på egnen. Det gælder den symbolistiske maler Agnes Slott-Møller. Hun boede i København og var stærkt optaget af folkeviser, middelalderhistorie og den nationale egenart. Hun engagerede sig sammen med sin mand, Harald Slott-Møller, i det sønderjyske spørgsmål og rejste til Egernsund ad flere omgange for at male.

På Als ejede Emil Nolde i perioden 1903‑16 en lille gård ved Sjellerup og Nørreskov. Om sommeren arbejdede han i sit spartanske bræddeatelier helt nede ved stranden, om vinteren opholdt han sig i Berlin. I Alsperiodens første år malede Nolde billeder inspireret af naturen lige uden for atelierets dør. I 1916 forlod Nolde Als og flyttede til vestkysten.

Det naturinspirerede maleri levede efter 2. Verdenskrig videre hos kunstnere som Peter Nicolaisen og Viggo Kragh-Hansen, der begge malede med afsæt i landskabet omkring Egernsund. En kunstner som Ole Prip Hansen er i kraft af sit koloristiske og farvemættede udtryk en nutidig eksponent for samme stedbundethed.

Sønderjylland har fostret en række betydende billedkunstnere, som er fraflyttet egnen og siden har skabt sig et navn på den nationale og undertiden internationale kunstscene. K.R.H. Sonderburg hed oprindelig Kurt Rudolf Hoffmann, men tilføjede i veneration for sine rødder navnet på sin fødeby. Sonderburg rejste tidligt til Tyskland og blev med sit kompromisløse abstrakte formsprog en vigtig repræsentant for det tyske informelle maleri. Claus Carstensen er den bedst kendte nulevende kunstner fra Sønderborg. Han slog i 1980’erne sit navn fast som en del af De Unge Vilde-bevægelsen, og han har været professor ved Det Kongelige Kunstakademi i København. Af andre kunstnere fra Sønderborgområdet kan nævnes Ken Denning, Mette Winckelmann, Karin Lind samt Søren Behncke, bedre kendt under navnet Papfar.

Kunst i det offentlige rum

En række figurative skulpturer ses flere steder i Sønderborgs bybillede, fx Dreng, der tæller på fingre fra 1959 af Victor Kvedéris ved Idrætshøjskolen Sønderborg, Gerhard Hennings Pige med stafet, opstillet i 1956, Knud Nellemoses Tænkende atlet og Jørgen Gudmundsen-Holmgreens Dreng fra 1958.

Adam Fischers bronzeskulptur Alspigen fra 1951 forestiller en frodig og realistisk kvindeskikkelse, der bærer en stor frugtkurv. Den skabte ved opsætningen foran rådhuset i Sønderborg en del debat, da mange ikke brød sig om det kvindeideal, de mente, at kunstneren hyldede. Med tiden er Alspigen blevet et afholdt symbol og en figur, som studenterne hvert år danser omkring. Ved Sønderborg Statsskole står flere skulpturer, den seneste er opsat i 2008 og udført af Claus Carstensen, der dimitterede fra skolen. Hans mandshøje figur kaldet »Pegeren« er et selvportræt i bronze.

Sønderborg, som er berømt for sine ringriderfester, fik i 1998 en rytterstatue udformet af Hans Pauli Olsen. Statuen er todelt og består af en granitsokkel, hvorpå der er mejslet en konturtegning af en ringrider i galop med løftet lanse. Herpå er opsat en rytterskulptur i bronze, der viser en ridende kvinde.

Den største koncentration af skulpturer findes på Nørre og Sønder Havnegade i Sønderborg. Fra 2004 stammer bronzeskulpturen Der Butt im Griff (Flynder i greb), der forestiller en arm, der holder en helleflynder. Skulpturen er skabt af forfatter og billedkunstner Günther Grass i 1982 og er inspireret af hans roman Flynderen fra 1977. På grænsen mellem havnen og det gamle Havbogadekvarter risler vandkunsten Hønekilden fra 2016, skabt af Vibeke Fonnesberg, som også er ophavskvinde til Martin med fløjten fra 2011, et portræt i bronze af klunseren Martin, der i mange år var en fast del af bybilledet.

Ved rådhuset i Sønderborg står den nonfigurative bronzeskulptur Skulptur af Søren Georg Jensen fra 1980, en replik af kunstnerens skulptur i tufsten opsat ved Toldboden i København. Ikke langt derfra har Jørgen Haugen Sørensens Sansernes port fra 1980 fået en central placering på Perlegade.

På Sundeved foran Koncertsalen Alsion er opstillet Alssund Pavillon, som er en over 7 m høj geometrisk konstruktion i rustfrit stål skabt af Olafur Elíasson i 2009. Inden døre ses hans Mirror Tiles fra 2007, og et tredje værk af samme kunstner blev opsat på den anden side af Als Sund i 2019. Her spænder Elíassons Tidscirkler, der består af seks kolossale ringe i rustfrit stål, rummet ud mellem Multikulturhuset og Steinberger Alsik Hotel & Spa. Multikulturhuset har fået et samlet udsmykningsprogram af billedkunstner Lise Nørholm.

Bevæger man sig uden for Sønderborg ad Omfartsvejen mod Nordals, støder man på to store komplekse geometriske figurer i aluminium. Det drejer sig om en Moebius designet af Jens Martin Skibsted ved Augustenborg Landevej og en storskala-gengivelse af Piet Heins Kuben, begge opstillet 2008.

I udkanten af Gråsten står en stramt disponeret og minimalistisk skulptur, Pergola, af Ingvar Cronhammar opsat i 2001. Mere centralt i byen står prins Henriks bronzeskulptur Dronningen fra 2014.

Jørgen Haugen Sørensen skabte i 1994 et stort kunstværk til Cathrinesminde Teglværk og i forlængelse heraf også en murstensskulptur opsat ved Broager. Den fungerer sammen med en skulptur af Eli Benveniste som en slags byport, der blev indviet i 1995. Broager har en del skulpturer, heraf flere i tegl, men den mest bemærkelsesværdige er uden tvivl ringriderstatuen. Den blev skabt af Marco Evaristti i 2003 i anledning af 100-året for den årlige ringriderfest. Kunstneren kreerede en hvid portal med en bronzefigur forestillende en kvinde med lanse indsvøbt i stof. Figuren blev dog stjålet kort efter opstillingen, men erstattet med en ny afstøbning året efter. I 2015 blev den oprindelige kvindefigur fundet i en sø, og i samråd med kunstneren er værket justeret, således af portalen nu rummer begge bronzefigurer.

Kunsthåndværk og design

I slutningen af 1800-tallet var teglværksindustrien på sit højeste, men med industrialiseringen forsvandt grundlaget, og teglværkerne lukkede på stribe. Som et af de få fungerende teglværker er Petersen Tegl eksponent for håndværk i verdensklasse. Petersen Tegl brænder tegl med kul, og processen tilfører de vandstrøgne mursten et rigt farvespil i lyse og mørke nuancer. Virksomheden arbejder sammen med arkitekter i hele verden.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Sønderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst