Samlingsstedet for projektet Skulpturlandsby Selde er galleriet Da Winti. Selde er et enestående eksperiment med brugerinddragelse og kunst i offentlige rum.
.

Christen Dalsgaard blev født på Krabbesholm i 1824, og han brugte ofte sin hjemegn som inspirationskilde i sine malerier. Her maleriet En jysk bondepige, der lægger kort op fra 1854.

.

Hans Smidths Nysgerrige ved malerteltet fra 1910 viser ikke kun kunstnerens arbejdsbetingelser på heden, men også publikummets oplevelse af kunstneren. De vandrette linjer og den lige horisont kontrasteres af den diagonal, som tilskuerne danner, og af læsejlets komplicerede konstruktion og bardunernes diagonaler.

.

I Skive Anlæg ligger en cirkulær plads med Christel Bækgaards Scene og Svanespringvandet (u.å.), der er udført som keramiske mosaikker med stor koloristisk variation.

.

Jacob Jensen Design har udformet værket Skives 11 stjerner, der i 2006 blev opstillet i rundkørsler i byen. I forgrunden ses skulpturen Er og i baggrunden Mere. Værkerne spiller på en hhv. positiv form (kubusserne) og negativ form (mellemrummene). Hele projektet er finansieret og udført af lokale virksomheder.

.

For mere end 100 år siden skildrede de to malere Christen Dalsgaard og Hans Smidth på hver sin måde landskabet på Skiveegnen og de mennesker, som boede der. For dem spillede naturen en stor rolle, ligesom den gør det for de kunstnere, der har deres virke her i dag.

Den ældste billedkunst på egnen findes i kirker og på herregårde, bl.a. Krabbesholm.

Skive Museum har en fin samling af dansk kunst fra midten af 1850’erne og frem til i dag. Samlingen har både lokal forankring og kunstfaglig tyngde på nationalt plan.

Kunstinstitutioner

Skive Museums samling er bred og dækker kunst fra midten af 1800-tallet og frem til i dag.

Krabbesholm Højskole indviede i 2009 et udstillingshus, Four Boxes Gallery, tegnet af japanske Atelier Bow-Wow. I Four Boxes Gallery skiftes mellem dels udstillinger med anerkendte kunstnere, arkitekter og designere, dels værker skabt af højskolens elever. Lige uden for huset, på Krabbesholm Allé, fungerer fem glasmontrer, KBH Kunsthal, som udstillingssted for nyskabende og eksperimenterende værker.

I Selde ligger galleriet Da Winti. Siden 2012 har landsbyen Selde vakt opmærksomhed med samtidskunst.

Galleri 2132 i Jebjerg har skiftende udstillinger med dansk og udenlandsk kunst og kunsthåndværk og har som et særligt mål at vise unge kunstnere, der endnu ikke har en etableret platform. Det kunstnerdrevne Galleri Temporary i Skive viser værker af lokale kunstnere samt små særudstillinger af især yngre kunstnere. I sommerhalvåret vises kunstudstillinger på loftet i Glyngøre Kulturstation og i laden på Aakjærs kunstnerhjem Jenle. Hertil kommer en række sommergallerier på Fur.

Kunstnere

Christen Dalsgaard blev født i 1824 på Krabbesholm i Skive, hvor han voksede op. Hans første motiver var Limfjorden, herregården, kornloftet, hundehullet, vogterdrengen, karlen og pigen. Senere kom de mere komplekse og fortællende genrebilleder til. Dalsgaard malede både den stilfærdige hverdag og tilværelsens svære stunder. Stemningen er som i St.St. Blichers jyske fortællinger. Stilen er nationalromantisk; Dalsgaard fulgte kunsthistorikeren N.L. Høyens opfordring om at skildre den danske folkesjæl ved at finde dens motiver i afsides egne af landet.

Hans Smidths kunst ligger i forlængelse af Dalsgaards, men Smidths realistiske stil er kendetegnet ved en mere nøgtern, usentimental skildring af hverdagens motiver ved Limfjorden og på den jyske hede. Han er kendt som »hedens maler«, og hans skildringer af det jyske hedelandskab og hedebøndernes liv er vigtige kilder til tiden omkring år 1900.

Emilie Demant Hatt var købmandsdatter fra Selde i Nordsalling. Som ung malede hun i en naturalistisk stil, men med tiden blev hun stadig mere ekspressiv. Hun blev uddannet på Akademiets Kunstskole for Kvinder, rejste til Lapland i 1904 og blev så betaget af området, at det prægede hende resten af livet. Hun lærte sig samisk og tog flere gange tilbage til Lapland for at leve sammen med samerne i fjeldene. I skitsebøger indfangede hun situationer og stemninger og brugte tegningerne som inspiration for de stærkt ekspressive malerier.

Nikolaj Mølgaard Andersen var født i Thise i 1895. Nyuddannet som håndværksmaler drog han på valsen og endte i København. I 1919 flyttede han til Skive, hvor han var bosat resten af livet. Han blev kendt som »Skivemaleren«; med afsæt i realismen, men med impressionistisk inspiration malede han landskaber og et stort antal portrætter af kendte skibonitter.

Født på Frederiksberg i 1929, men med stærke rødder på Skiveegnen flyttede Torben Harder Rasmussen i 1976 til Stårup, hvor han levede resten af sine dage. Han dyrkede grundlæggende tre motiver: landskab, model og portræt. Stilen er impressionistisk og kubistisk inspireret.

I dag finder kunstnere også deres motiver på egnen, bl.a. Finn Have med sine karakteristiske kraftfulde penselstrøg og Felix Pedersen i maleri, akvarel og tegning såvel som i installation. Henrik Scheel Andersen skildrer landskabet og den evigt omskiftelige himmel. Per Andersen indfanger landskabet i sine intense, drømmeagtige fotografiske værker, mens Niels Pugholms kunst – video, tegning, installationer – ofte tager udgangspunkt i erindringer fra kunstnerens opvækst i Skive.

Kunst i det offentlige rum

På Skiveegnen er registreret ca. 150 kunstværker i det offentlige rum. De fleste er skabt af danske kunstnere, herunder flere lokale. Blandt værkerne kan nævnes Jeppe Aakjær-monumentet på Skive Kirkebakke fra 1942, der forestiller en liggende kvinde, der lytter til Rugens Sange, Aakjærs berømte digtsamling, som skulpturens base bærer et citat fra. Foran KulturCenter Limfjord står Børge Jørgensens 16 m høje stålskulptur Livet i Frihed fra 1972. I Rådhushaven i Skive vogter en gudinde over en vaskeægte guldbarre i Mogens Møllers skulptur Skatkammeret fra 1993.

I 2014 blev skulpturen Jordens største lykke rejst i Skive.

Skulpturlandsby Selde

Skive Kommune er kendt for flere borgerinddragende kunstprojekter. I landsbyen Selde har borgerne siden 1980’erne, hvor kunstneren Richard Winther havde værksted og trak yngre kunstnere til, været vant til, at samtidskunstnere slog sig ned og arbejdede på stedet. I dag fortsættes traditionen med projektet »Skulpturlandsby Selde – en platform for skulpturforsøg i det offentlige rum«, hvor kunstnere inviteres til at komme og arbejde stedsspecifikt i landsbyen. Borgerne bidrager med praktisk assistance og med lokal viden og stof til de værker, der bliver skabt. Nogle værker er midlertidige, andre permanente. Aktiviteterne finder sted omkring galleriet Da Winti, et gammelt, nyistandsat foderstoflager, som rummer café, kunstudstilling, værksted og kunstnerboliger.

Stedets kunstprojekter repræsenterer i dag den socialt intervenerende og brugerinddragende strømning, der har præget væsentlige dele af kunsten i det offentlige rum siden 1990’erne. Det konsekvente samarbejde med landsbyens beboere har siden midten af 2010’erne under kurator og billedkunstner Marianne Jørgensens ledelse gjort Selde til et kendt og anerkendt samlingssted for kunstnere, der arbejder eksperimenterende med det stedsspecifikke såvel som med sociale processer og brugerinddragelse. Netop disse kunstneriske strategier anvendes oftest i storbyer, bl.a. i områder, hvor kunsten bidrager til at skabe social forandring. Projekterne i Selde adskiller sig fra de fleste af slagsen ved at finde sted i en landsby, og ved at det her er byens borgere, der har valgt kunsten til – ikke omvendt.

Som en udløber af Skulpturlandsby Selde løb projektet »Grasslands« af stablen i 2017 i de fire landsbyer Junget, Thorum, Åsted og Selde. Her resulterede et tæt samarbejde mellem lokale borgere og billedkunstnere bl.a. i et nyt bytorv i Junget og en række gavlmalerier i Åsted.

Kunsthåndværk og design

Skive Kommune er hjemsted for Jacob Jensen Design A/S – et design kendetegnet ved et elegant, strømlinet formsprog i sort og aluminium, skabt af Jacob Jensen og videreudviklet af sønnen Timothy Jacob Jensen, der i perioden 1990-2018 fungerede som firmaets direktør og chefdesigner. Virksomheden, som i dag har filialer i Shanghai og Bangkok, har siden 1966 haft sin base i Hejlskov, i dag suppleret med et showroom, House of Jacob Jensen. De 11 rundkørsler, som omkranser Skive, Skives 11 stjerner, er skabt af Jacob Jensen Design. Hver stjerne har en særlig historie og et navn.

Ved Resenlund har glaspusteren Jane Helledie sit arbejdende værksted, butik og udstilling, hvor man kan følge glasprodukternes tilblivelse. Omkring Spøttrup og Rødding og på Fur ligger en række mindre udstillingssteder, værksteder og gallerier fyldt med kunst, kunsthåndværk og design. Mange har kun åbent i sommerhalvåret.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Skive Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst