P-hus Tróndur i Volmersgade blev i 2006 udsmykket af den færøske kunstner Tróndur Patursson med store farvemættede glasmalerier udført på Per Steen Hebsgaards glasværksted. De ekspressive, naturinspirerede værker bliver i byen en påmindelse om naturen, som om natten lyser op i mørket.

.

På en rejse i 1852 malede P.C. Skovgaard Parti i Vejledalen, hvor det danske kulturlandskab skildres med broen og køerne, høstakkene og grøfterne, der danner en diagonal linje fra forgrunden til skovene i baggrunden.

.

I Tørskind Grusgrav ved Egtved anlagde billedhuggerne Robert Jacobsen og franske Jean Clareboudt fra 1986 til 1991 skulpturparken Landskabsskulptur med ni store konstruktioner, der kredser om temaet Solens gang over himlen. De meget store skulpturer er udført i stål, sten og træ i den tidligere grusgrav, der er blevet til et land art-projekt.

.

Vejles placering for enden af den lange Vejle Fjord i en smal dal neden for stejle, skovklædte bakker har siden slutningen af 1700-tallet tiltrukket mange landskabsmalere. De romantiske, oftest tyskinspirerede kunstnere kom først til Grejsdal med de mange møller langs åen. F.M.E. Fabritius de Tengnagel, August Wilhelm Boesen, F.C. Kiærskou og Georg Emil Libert er de væsentligste af disse kunstnere. Derefter blev også byen og ådalen mod vest et yndet motiv, ikke mindst i midten af 1800-tallet, hvor den nationalliberale politiker Orla Lehmann var amtmand over Vejle Amt. Lehmann inviterede flere af guldaldertidens kunstnere på sommerophold i Vejle; især P.C. Skovgaard og Constantin Hansen nød godt af amtmandens gæstfrihed og udførte skitser i byen og dens nærmeste omgivelser.

I slutningen af 1800-tallet var det nyopførte Munkebjerg Badehotel centrum for flere landskabsmalere. Akademiprofessor Godfred Christensen var årlig sommergæst på hotellet og fungerede som kunstnerisk konsulent for hotelejer Ole Nielsen. Godfred Christensen malede selv de fleste billeder og inviterede andre akademister til at levere malerier til ophængning i hotellets spisesal, bl.a. Johan Ulrik Bredsdorff, O.A. Hermansen, Hans Gyde Petersen og Hans Agersnap. Chr. Aigens' og Harald Slott-Møllers motiver var fx damer på stranden i den sene eftermiddagssol. De fleste af malerierne havde dog også det lokale landskab som motiv, hyppigt udsigten fra Munkebjerg ind mod Vejle.

I begyndelsen af 1900-tallet udførte de lokale, akademiuddannede kunstnere Einar Wegener og Carl Forup malerier med motiver fra området. Wegener blev gift med kunstneren Gerda Wegener, og sammen flyttede de i 1912 til Paris. Senere skiftede han navn til Lili Elbe og var en af de første i verden, der fik en kønsskifteoperation. Senere i 1900-tallet har også de lokale malere Victor Jensen, Ejnar Iversen, Robert Dueholm Jessen og Albert Bertelsen fundet motiver i byen og langs fjorden.

Kunstinstitutioner

Vejle Museum blev oprettet i 1899, da byen modtog en stor kunstgave. I 1972 blev kunstafdelingen udskilt fra museet og blev det selvstændige Vejle Kunstmuseum. I 2012 blev kunstmuseet en del af VejleMuseerne. Vejles første museumsbygning blev opført i 1923 i Flegborg, i 1972 blev nabobygningen (tidligere bibliotek) indrettet til kunstmuseum, og i 2006 overtog kunstmuseet den oprindelige bygning fra 1923 og blev udvidet med en ny fløj tegnet af Kim Utzon.

Vejle fik sin første kunstforening i 1887, som havde til formål at sikre Christian Eckardts samling for Vejle. Den nuværende Vejle Kunstforening blev oprettet i 1932 og havde frem til 1989 et tæt samarbejde med Vejle Museum og siden Vejle Kunstmuseum, idet kunstforeningens udstillinger blev vist på museet. I 1990 fik Kunstforeningen egne lokaler i et tidligere brændevinsbrænderi ved byens gågade (Kunstbrænderiet i Præstegyde), og i 2017 flyttede foreningen til lokaler i den gamle Vejle Vindmølle på Søndermarksvej. Foreningen afholder udstillinger, arrangerer kunstture, foredrag og kunstrejser. I forbindelse med den årlige generalforsamling udloddes indkøbte værker blandt medlemmerne. Størstedelen af værkerne er købt i forbindelse med udstillingerne.

I Børkop holder Kunstforeningen K72 til. Foreningen blev stiftet i 1972 og har til formål at virke til fremme af kunstforståelse og kunstliv gennem kunstudstillinger, foredrag, forskellige aktiviteter og diskussion om billedkunst i bred forstand. På generalforsamlingen udloddes en række indkøbte værker blandt medlemmerne.

I Børkop har også kunstforeningen Kunstskabet hjemme. Børkops kulturhus MarKant er rammen om foreningens mange aktiviteter, hvor kunstnerisk udfoldelse og kulturelle oplevelser er det væsentligste. Foreningen arrangerer jævnligt kunstudstillinger.

I Jelling har kunstforeningen Byens Kunst til huse i Byens Hus. Foreningen ønsker at styrke og udvikle en mangfoldighed af aktiviteter inden for det kunstnerisk visuelle område. Foreningen arrangerer kunstudstillinger, foredrag og udflugter, ligesom den står for driften af åbne værksteds- og atelierfaciliteter i huset.

I Egtved formidler foreningen Robert Jacobsens Venner Robert Jacobsens liv og virke, især fra tiden, hvor han boede og arbejdede i Tågelund: fra 1969 til sin død i 1993. Foreningen, som blev stiftet i 2017 og bl.a. har til formål at samle så mange værker af Robert Jacobsen på et sted, så de bliver tilgængelige for turister såvel som lokale, har til huse i Egtveds tidligere rådhus, Roberthus, hvor en del skulpturer af Robert Jacobsen kan ses tillige med en omfattende samling af Robert Jacobsen-plakater. Der er desuden skitser til Landskabsskulptur i Tørskind Grusgrav af Robert Jacobsen og Jean Clareboudt.

Kunstforeningen Diagonalen i Give blev stiftet i 1996 og har til formål gennem udstillinger, foredrag, diskussioner, museumsbesøg, møder med aktive kunstnere og andre former for kunstarrangementer at virke for en større interesse og indsigt i kunstverdenen. En del af kontingentet for medlemskab anvendes til indkøb af kunst, der udloddes til medlemmerne.

I Give findes også foreningen »Skulpturby.dk – Danmarks største galleri i det fri«, der står for opstilling af skulpturer i byen. Foreningen formidler salg af skulpturerne og arrangerer skulpturvandringer samt foredrag om skulpturer i det offentlige rum. Skulpturby.dk har også stået bag opstillingen af den store skulptur Solhjul fra 2015 i rundkørslen i byens nordlige udkant; en 11 m høj skulptur af kunstneren Bo Karberg med inspiration fra gamle egetræshjul fra stenalderen fundet ved Give.

Kunstnere

Billedkunstneren Albert Bertelsen boede hele sit liv indtil sin død i 2019 i Vejle med korte afstikkere på studieophold i Norge, Færøerne og Frankrig. Han har fundet inspirationen til sine snurrige figurer, kirker og gårde fra barndommens ture i Vejles opland. Senere har de norske og færøske fjelde, nærgående studier af sten, afskallet plankeværk og mosbegroede grene været inspirationen, og lyset og farverne har været maleriernes hovedmotiv. Han har udført talrige bogillustrationer, grafiske værker og plakater samt et altermaleri i Mølholm Kirke tæt ved sin bopæl. Bertelsen er som flere andre Vejlemalere uddannet håndværksmaler og nød på Teknisk Skole godt af læreren, kunstneren Victor Jensens, undervisning. Også Søren Iversens Skiltefabrik var centrum for en række kunstneres arbejde, idet værkstedet var samlingssted for mange kunstinteresserede. Flere svende begyndte som kunstmalere, bl.a. sønnen Ejnar Iversen og Villy Emil Hansen.

Robert Dueholm Jessen, der også var museumsleder i årene 1959‑79, inspirerede mange til at besøge Færøerne og at tegne og male i den storslåede natur. Dueholms venskab med færingen Samuel Joensen-Mikines var afgørende for den tætte forbindelse til øerne.

Flere af Vejles kunstnere har en baggrund som lærere, bl.a. Henning Nielsen og Nis Schmidt.

Knud Nielsen boede i en lang årrække på den tidligere Vindelev Kro samtidig med sit job som lektor på Det Kongelige Kunstakademi i København 1966‑86. Han udførte altermaleriet inspireret af Grundtvigs salme »Den signede dag« til Vindelev Kirke i 1992. I 1996 dekorerede han de fritstående søjler på Vejle Kommunes administrationsbygning i Skolegade samt på Vejle Musikteater i Vedelsgade. En række kunstnere har tilbragt deres barne- og ungdomsår i Vejle, således Egon Mathiesen, Anders Kirkegaard og Lars Ravn. Mathiesen blev en af pionererne i den abstrakte danske kunst, Kirkegaard har præget det figurative maleri, og Ravn blev i begyndelsen af 1980’erne en del af de unge, vilde malere og prægede den danske kunstscene i slutningen af 1900-tallet.

Kunst i det offentlige rum

Indtil begyndelsen af 1990’erne udgjordes kunsten i det offentlige rum i Vejle af mindesmærker og skulpturer indkøbt hos kunstnerne. De to store skulpturer af Sigurjón Ólafsson på Rådhustorvet var dog bestilt til opsætning på stedet; to granitblokke viser, hvordan grundlaget for byens vækst har været inden for landbrug og håndværk, handel og industri. Skulpturerne blev opstillet i 1955.

Bjørn Nørgaards granitskulptur Himmelstigen blev i 1998 afsløret på den nyanlagte banegårdsplads i Vejle. Skulpturen var blevet til i et samarbejde mellem DSB og Vejle Kommune og tematiserer med fortællinger fra Bibelen det at rejse.

Midt på gågaden står Pontus Kjerrmans Midgårdsbrønden fra 2001, hvor Midgårdsormen danner kant om en fontæne, hvor små bronzeløveunger pjasker i vand ved resterne af byens middelalderkloster, byporten og kirken.

Morten Stræde er ophavsmand til flere skulpturer i Vejle, bl.a. den store skulptur Helix i Vestergade samt Fontæne på Nørretorv, begge opstillet i 2005. Han er ikke mindst ophavsmand til en række broer over den genåbnede Mølleåen langs den tidligere gennemfartsvej Dæmningen. De otte broer er ens i grunddesignet, materialet er det røde cortenstål, og broernes sider er udsmykket af Morten Stræde, Elisabeth Toubro, norske Nils Erik Gjerdevik, amerikanerne Matt Mulligan og Ilan Averbuch, newzealandske Peter Robinson, schweiziske Silvia Bächli og engelske Grenville Davey. Broerne blev taget i brug i 2008. Leonard Forslunds Soldøgn blev ligeledes opstillet i 2008 og afslutter gågaden Søndergade ved centeret Bryggen og Lido Biograferne. Samme år kunne Ingvar Cronhammar og Torben Schønherrs skulptur Ariadne bestående af grønmalede stålpopler sammen med en gigantisk port afsløres ved indkørslen til Vejle Renseanlæg. På den gigantiske sokkel under poplerne er nedlagt et display, der i langsomt tempo viser bogstaver, der bliver til en sætning forfattet af digteren Peter Laugesen.

Den største skulptur i Vejle Kommune er Landskabsskulptur (1991) i den tidligere grusgrav i Tørskind ved Egtved af billedhuggeren Robert Jacobsen, der i samarbejde med den franske billedhugger Jean Clareboudt forvandlede området til et eksempel på land-art.

Kunsthåndværk og design

Keramik er et væsentligt kunsthåndværk i Vejle Kommune, repræsenteret af bl.a. pottemager Pia Davidsen, der på sit værksted og galleri i Jelling producerer stentøj og rakubrændt keramik med eksempelvis glasurer i markante grafiske mønstre. I den østlige del af Vejle arbejder keramikeren Karen- Lisbeth Rasmussen, som producerer alt fra skåle og fade til skulpturer og udsmykninger i bl.a. teglteknik og med stort fokus på glasuren.

I Bredsten kan man i Galleri Søhuset se glaskunst af Vibeke Skov, der både er den kreative kunsthåndværker og driver galleriet. I Spinderihallerne i Vejle ligger designfirmaet dk3, der fremstiller møbler af Kaare Klint, Børge Mogensen m.fl. samt producerer en del af den danske designer og iværksætter Poul Cadovius’ værker, fx hans væghængte modulære reoler Royal System fra 1948.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Vejle Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst