På dette luftfoto fra 1958 fremgår det tydeligt, at legetøjsfabrikken LEGO, som ses bagerst i billedet med logo på den ene bygning, dominerer bybilledet. Bygningen med den høje skorsten er Billund Andelsmejeri. En begyndende udbygning af Billund med parcelhuse har fundet sted.
.

I midten af 1800-tallet bestod Billund af otte gårde, hvoraf én tillige var kro og købmandshandel. I anden halvdel af 1800-tallet var der lidt mere fremdrift, således kom der i 1875 en smed til. Der blev oprettet andelsmejeri i 1888 og brugsforening i 1894. I 1902 fik man telefonledning fra Vejle, og i 1917 oprettedes et elektricitetsværk. Kroen fungerede som postopsamlingssted. Anlæggelsen af landevejen gennem Billund og Vejle-Vandel-Grindsted-banen, der åbnede i 1914 med station i bl.a. Billund, medførte, at byudviklingen gik uden om sognekirken i Grene ca. 1 km vest for Billund. Denne kirke var blevet opført i 1891 som erstatning for en nedrevet middelalderkirke.

I 1930’erne begyndte tømrer og snedker Ole Kirk Kristiansen at fremstille legetøj af træ. Han kaldte sit firma LEGO. Denne virksomhed kom efterfølgende i høj grad til at præge udviklingen i Billund. I 1930 var der 249 indbyggere i byen, i 1950 var tallet 418, men i 1970 var det tal steget til hele 2.015. Som følge af befolkningstilvæksten opstod der fra 1950’erne parcelhuskvarterer, og en almennyttig boligforening blev dannet: Billund Boligforening åbnede sine første huse på Ole Kirks Vej og Tværvej i 1953, tegnet af H.C. Møller. Handelslivet foregik langs Hovedgaden og omkring byens torv. I 1957 lukkede jernbanestationen.

Virksomheden LEGO anlagde i 1961 en privat flyveplads ca. 3 km nordøst for byen, som pr. d. 1. november 1964 overgik til det offentlige som Billund Lufthavn. LEGOLAND åbnede i 1968, og samme år blev ESSO Motor Hotel (i dag: Hotel LEGOLAND) opført, tegnet af Ole Hagens Tegnestue. Den gamle landsbyskole blev i 1961 udvidet med en moderne centralskole ved siden af, drevet som én enhed under navnet Billund Skole. I 1980’erne overgik den gamle skole til Lokalhistorisk Forening. Billund Skole skiftede navn til Enggårdskolen, da man i 1977 opførte Søndermarkskolen.

Fra 1970 frem til 2006 oplevede Billund en kraftig befolkningsvækst. I 1981 lå tallet på 4.056, i år 2000 på 5.876 for i 2006 at nå op på 6.020. Byen blev i perioden domineret af LEGOs fabrikker og administrationsbygninger samt de mange hoteller, som blev bygget af hensyn til turisterne. Derudover åbnede et par virksomheder, som opererede inden for luftfart. I 1973 indviedes en ny kirke; denne indgår i Billund Centret fra samme år, der også indeholder bibliotek, lokalarkiv, teatersal, kunstudstillinger, café m.m. Centeret er en gave til byens borgere fra familien Kirk Kristiansen og Ole Kirks Fond. Billund var i perioden 1970‑2007 administrativt centrum i den tidligere Billund Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Billund

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie