Planen for Birk Centerpark er tegnet af C.Th. Sørensen med brede veje og cirkulære former som De Geometriske Haver (tv.) og Angligården (midtfor), der oprindelig var en skjortefabrik. På den anden side af vejen ses kunstmuseet HEART (th.). I forgrunden Carl-Henning Pedersen & Else Alfelt Museum og for enden af vejen Ingvar Cronhammars skulptur Elia.
.

Den samlede arkitektoniske planlægning af Birk Centerpark er sket efter en landskabsanalyse udarbejdet af landskabsarkitekt Sven-Ingvar Andersson og er repræsentativ for modernismens idéer. Den er et eksempel på det tætte samarbejde mellem fabrikant, arkitekt og kunstner og på samspillet mellemvelfærdssamfund og industriel produktion.

Den tidligere fabriksbygning Angligården af C.F.Møller rummede i perioden 1977‑2009 Herning Kunstmuseum og huser nu VIA University College. Fabrikken blev opført i 1965 og er udsmykket af billedkunstnerne Carl-Henning Pedersen og Paul Gadegaard, mens landskabet omkring blev tegnet af C.Th. Sørensen. Anlægget blev fredet i 1995. Bygherren Aage Damgaards tanker om kunstens betydning for arbejdsmiljøet danner baggrund for en enestående forening af arkitektur, have- og billedkunst, der præger anlægget som helhed. I en arkitekturhistorisk kontekst er anlægget en original løsning på fabrikken som arkitektonisk opgave. Hvor en produktionsproces normalt tænkes retlinet, er den her tilrettelagt efter et cirkelslag, som giver bygningen dens bemærkelsesværdige, krumme form.

Omgivet af en tæt egeplantning ligger den tilhørende skulpturpark i en cirkulær lysning med en diameter på 220 m. Langs skovbrynet er et hævet, 15 m bredt bælte, hvor radiære tjørnehække dannerseparate felter til opstilling af 36 skulpturer. Terrænforskellen til den ca. 1 m forsænkede midtergrønning, der dengang blev afgræsset af kvæg, udgjordes af en ring af lodretstående jernbanesveller. Efter forslag af landskabsarkitekt Steen Høyer blev dette ændret til stål i 2017, ligesom der blev etableret ramper.

I 1983 blev anlæggelsen af De Geometriske Haver besluttet. Kompositionen af meget høje avnbøgehække består af ni enheder: en cirkel, en oval og seks polygoner, fra tre- til ottekant, samt en tokant. Hækskulpturerne ligger på en åben græsslette omgivet af et ovalt egetræsbryn, og dette blev i 2014 fredet som selvstændigt landskabsarkitektonisk værk, da det betragtes som et af C.Th. Sørensens hovedværker.

I Birk Centerpark ligger også en villa af Jørn Utzon fra 1970. Det er et af hans få eksempler på en additiv arkitektur, dvs. at bygningen kunne udvikle sig i alle retninger. Det var et prøvehus på en planlagt eksport og designskole, men er i dag privat bolig. Huset er karakteriseret ved et svunget tag af zink og større vinduespartier.

I Birk Centerpark ligger HEART – Herning Museum of Contemporary Art, som åbnede i 2009. Museet rummer værker af bl.a. Piero Manzoni og Jannis Kounellis. I nærheden ligger også Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum samt en skulpturpark tegnet af C.Th. Sørensen.

På Campus Herning i Birk Centerpark er samlet en række videregående uddannelser.

Videre læsning

Læs mere om Hernings arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur