Herregården Birkelse ved Ryå er et sjældent eksempel på en bevaret herregårdshelhed med hovedbygningen og avlsgårdens produktionsbygninger. Birkelse er desuden et af Jyllands største godser og ældste slægtsgårde, der siden 1650’erne har været i Skeelslægtens eje. Anders Pedersen Galt opførte i 1550’erne en munkestensbygning på et nyudgravet voldsted. Anlægget blev i første halvdel af 1600-tallet udbygget med tre teglhængte bindingsværksfløje i to etager på vestsiden af hovedbygningen. Otte Ottesen Skeel blev eneejer af godset i 1663.

I marts 1819 nedbrændte dele af hovedfløjen og hele bindingsværksanlægget fra 1600-tallet. Ved genopførelsen 1819-20 blev hovedbygningen ombygget, og to nye sidefløje i bindingsværk blev rejst på østsiden af hovedbygningen. Fra det oprindelige 1500-tals-hus står fortsat betydeligt murværk i den centrale del af huset samt kælderhvælvingerne. Det betyder, at den brede, hvidkalkede hovedbygning med halvvalmet rødt tegltag ikke opfylder klassicismens krav til regelmæssighed, men de klassicistiske træk ses alligevel ved pilastrene omkring indgangspartiet. Omkring 1850 fik hovedbygningen kviste, der i tidens ånd havde kamtakker. Kvistene blev fjernet i 1960.

Avlsgården, der omslutter den store gårdsplads mod øst, er for de fleste af bygningernes vedkommende opført i 1868, men der findes både ældre økonomibygninger fra omkring 1820 og nyere anlæg fra 1970’erne.

Birkelse med sine over 3.000 ha er det største gods nordenfjords.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links